Own books

Translation of this page is in progress.
Proofreaders' short references will be shown below ...

 

Itt bemutatott saját tankönyveimről, szakkönyveimről a kapcsolt rövid cikkekben találhatsz rövid könyvismertetőt, lektori ajánlásokkal.