Publikációk, 1974-2011

Önálló szakkönyv, tankönyv, jegyzet magyar nyelven

11 önálló tankönyv, jegyzet magyar nyelven

Varsányi Judit: Üzleti stratégia – üzleti tervezés. Harmadik kiadás. Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó, 2009, 176 p. ISBN 978-963-19-2421-3, ISSN 1416-6917

Varsányi Judit (2007): Cégmenedzsment – cégvezetés. Egyetemi jegyzet. Universitas-Győr KHT, Győr. 200 p. ISBN 978-963-87556-0-5

Varsányi Judit (2006): Menedzsment, vezetés, motiváció. COEDU elektronikus jegyzet. 172 p. Széchenyi István Egyetem, Győr, 2006. szeptember.

Varsányi Judit (2006): Vizsgasorok a „Menedzsment ismeretek” című tantárgy COEDU-tananyagához. 38 p. Széchenyi István Egyetem, Győr, 2006. szeptember.

Varsányi Judit (2006): Vállalati menedzsment. Egyetemi jegyzet, 178 p. Készült a HEFOP 3.3.1–P.–2004-09-0102/1.0 pályázat támogatásával. Széchenyi István Egyetem, Győr, 2006. július.

Varsányi Judit (2006): Vállalati menedzsment. Prezentáció az egyetemi jegyzethez. 287 képkocka. Készült a HEFOP 3.3.1–P.–2004-09-0102/1.0 pályázat támogatásával. Széchenyi István Egyetem, Győr, 2006. július.

Varsányi Judit (2006): Vállalati menedzsment. Tanári kézikönyv, 28 p. Készült a HEFOP 3.3.1–P.–2004-09-0102/1.0 pályázat támogatásával. Széchenyi István Egyetem, Győr, 2006. augusztus.

Varsányi Judit (2001): Üzleti stratégia – üzleti tervezés. Második kiadás. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. ISBN 963 19 2421 1, ISSN 1416–6917.

Varsányi Judit (1999, 2001): Stratégiai menedzsment. Rendszerkép, módszertan, gyakorlat. Távoktatási tankönyv esetjátékkal és prezentációkkal. Számalk, Budapest, 1999. Megjelent 2001-ben.

Varsányi Judit (1998): Tudáspiaci stratégiák. A menedzserképzés sikertényezői. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 218 p. ISBN 963 18 8985 8, ISSN 1416–6917.

Varsányi Judit (1996): Üzleti stratégia – üzleti tervezés. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. ISBN 963 19 2421 1, ISSN 1416–6917.

Szakkönyv, tankönyv szerzőtárssal magyar nyelven

3 szerzőtársi tankönyv magyar nyelven

Becker Pál–Turner Anna–Varsányi Judit–Virág Miklós (2005): Értékalapú stratégiák. A pénzügyi teljesítmény értékvezérelt menedzsmentje. Szerk.: Varsányi Judit, Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963 05 8278 3, 235 oldal.

Törőcsik Mária–Varsányi Judit (1998): Termékstratégia emocionális és racionális közelítésben. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp. ISBN 963 18 7641 1, ISSN 1416–6917

Varsányi Judit – Virág Miklós (1997): Cégstratégiák piaci, pénzügyi megalapozása. Műszaki Könyvkiadó, Budapest. ISBN 963 16 1087 X

Könyvfejezet magyar nyelven

9 könyvrészlet magyar nyelven

Varsányi Judit (2011): Az értékelemzés a stratégia tudatosítását is segíti! In: Laáb Ágnes (2011): Vezetői számvitel – Elméleti és módszertani irányok. Egyetemi tankönyv. BME Pénzügyek tanszék – CompLex kiadó, Budapest. Megjelenés alatt. 179-191. o.

Bárány Mónika–Varsányi Judit: Környezeti erőforrások és fenntarthatósági célok a vezetői számvtelben. In: Laáb Ágnes (2011): Vezetői számvitel – Elméleti és módszertani irányok. Egyetemi tankönyv. BME Pénzügyek tanszék – CompLex kiadó, Budapest. Megjelenés alatt. 235-253. o.

Varsányi Judit (2000): Stratégia és cégteljesítmény a táguló horizontú piacgazdaságban.
In: Sokszínűség a cégstratégiában. Szemelvények. Második kiadás. Szerk. Varsányi Judit. Aula Kiadó, Budapest, 295–364. o. ISBN 963 9078 64 6

Varsányi Judit (1998): Stratégia és cégteljesítmény a táguló horizontú piacgazdaságban.
In: Sokszínűség a cégstratégiában. Szemelvények a BKE Alkalmazott gazdaságtan tanszékének oktatóitól. Szerk. Varsányi Judit. Aula Kiadó, Budapest, 295–364. o. ISBN 963 9215 60 0

Varsányi Judit (1996): Strukturális alkalmazkodás vállalati szinten. In: Stratégiai menedzsment szöveggyűjtemény. Szerk.: Varsányi Judit. Egyetemi jegyzet, BKE, Budapest, 166-189. o.

Varsányi Judit (1996): Csődmenedzselés és stratégia. In: Stratégiai menedzsment szöveggyűjtemény. Szerk.: Varsányi Judit. Egyetemi jegyzet, BKE, Budapest, 190-198. o.

Varsányi Judit (1996): Reorganizációs döntések elemzéstechnikai megalapozása. In: Stratégiai menedzsment szöveggyűjtemény. Szerk.: Varsányi Judit. Egyetemi jegyzet, BKE, Budapest, 199-222. o.

Varsányi Judit (1996): Termelő befektetések menedzselése. In: Stratégiai menedzsment szöveggyűjtemény. Szerk.: Varsányi Judit. Egyetemi jegyzet, BKE, Budapest, 113-253. o.

Varsányi Judit (1996): Üzleti tervek a cégérték szolgálatában. In: Stratégiai menedzsment szöveggyűjtemény. Szerk.: Varsányi Judit. Egyetemi jegyzet, BKE, Budapest, 254-275. o.

Értekezés

2 értekezés, 1 habilitációs kötet és tézisek

Varsányi Judit (2005): Az értékelemzés, cégstratégia, üzleti tervezés és termékstratégia szerepe a vállalati versenyképesség növelésében. Tudományos eredmények és összegző tézisek habilitációs eljáráshoz. Habilitációs kérelem, 85 oldal. Tézisek, 29 oldal. Széchenyi István Egyetem, Jog- és Gazdaságtudományi Kar, Multidiszciplináris Társadalomtudományi Doktori Iskola, Győr, 2005. április. 114 oldal.

Varsányi Judit (1993): Tudáspiaci stratégiák. A menedzserképzés sikertényezői. Kandidátusi értekezés, MTA–BKE, Budapest

Varsányi Judit (1984): Fehér foltok az értékelemzés hasznosításában. Egyetemi doktori értekezés. MKKE, Budapest, 1984.

Előadás konferenciakiadvánnyal, idegen nyelven

12 idegen nyelvű konferencia-előadás kiadvánnyal

Kunsági Andrea–Varsányi Judit (2011): A Comparatory Survey on College Students’ Learning Habits. (Felsőoktatási hallgatók tanulási szokásainak tesztelése BKF–ZSKF felmérések összehasonlításával.) Megjelenés előtt: IHEPI – International Conference on Higher Education, Partnership and Innovation, BKF, Budapest.

Hofer, M. –Varsányi, J. – Józsa, L. (2008): Marketing Research, Serving for a Growing Consumption of Organic Foods in Hungary  In: Paraskakis, I.–Luneski, A. (ed.) „INFUSING RESEARCH AND KNOWLEDGE IN SOUTH-EAST EUROPE” Proceedings of the 3rd Annual South - East European Doctoral Student Conference, Vol. 1. and CD, (SEERC) South–East European Research Centre, Thessaloniki, Greece,           
ISBN: 978-960-89629-7-2, ISSN: 1791-3578, 216-230. o.

Hofer, M.–Varsányi, J. (2007): Better Health by Organic Foods – Nonprofit Aspects of .Consumption VIth  International Congress on Public and Non Profit Marketing. University of Minho, Braga, Portugal, 14-15 June, 2007. In: Pinho, J. C. (coord.): Proceedings of VIth International Congress on Public and Non Profit Marketing - Poster session, CD, University of Minho, Braga, Dp. Legal: 260711/07, 15 oldal.

Hofer, M.–Varsányi, J. (2007): Regional Characteristics of Organic Food Production & Consumption. In: Gulyás László (szerk.): „Régiók a Kárpátmedencén innen és túl” – International Scientific Conference, Eötvös József College, Baja, 23rd March 2007, ISBN ISBN 978-963-7290-52-7, 5 oldal.

Varsányi, J. (2006): A Survey Among College Students, Looking Forward Management Excellence. Konferencia-előadás angol nyelven. 6 oldal + prezentáció 23 diaképpel. International MEB Conference on Management, Enterprise and Benchmarking, Budapest Tech, 12nd June 2006.

Mikus, I. D. - Varsányi, J. (2006): Guidelines of Proposal Writing and Project Descriptions. Online konferencia-előadás angol nyelven. 6 oldal + prezentáció 20 diaképpel. 2nd CISSE E-Conference, Bridgeport, USA, 10th December 2006

Varsányi, J. (2004): EU-Strategy of Value Analysis in Hungary. Kongresszusi előadás angol nyelven. IPMA Budapest World Congress on Project Management, Budapest. 8 p. 2004. június 19.

Varsányi, J. (2003): EU Enlargement and Its Consequences to the Corporate Strategies. 32 óra előadás, prezentáció, gyakorlatvezetés és vizsgáztatás. Tananyag-kötet a hallgatóknak elektronikus formában. 13. International Week, Fachhochschule Coburg, Németország. 2003. április 6-13.

Varsányi, J. (2002): Business Professionalism, Supported by Language Skills in Hungary. Paper to the IALIC Conference, Johannes Kepler University, Linz, 6-8th December 2002

Varsányi, J. (2002): Knowledge Strategies & the Institutional Development in Higher Education. Project Paper to the International Conference of Debrecen University, Faculty of Economic Sciences, titled „Evolution of Institutions & The Knowledge Economy”, Section of „The Institutions of Knowledge Economy”, 2002. október 5.

Varsányi, J.–Mikus, I.D. (2000): Fundraising Strategy & Technics at Local Governments. In: Interest Group J: Euroregions Financial Engineering of Local Governments. Előadás angol nyelven, prezentációval. SEF 2000. Central European Initiative (CEI) Summit Economic Forum. Budapest. 2000. nov. 25. Konferencia-kiadvány: CEI Summit Economic Forum, 2001. március

Varsányi Judit–Laáb Ágnes (1993): Personal Turnaround – A Way out of Crisis. Előadásszöveg angol nyelven az ISOP konferenciára. Budapest–Sopron, 1993. október

Előadás konferenciakiadvány nélkül, idegen nyelven

7 idegen nyelvű konferencia-előadás kiadvány nélkül

Jámborné Antal, E.–Varsányi, J. (2007): Change Management of a Hungarian Public Transport Service Group. 3rd International HAAMAHA Conference on Managing Enterprise of the Future, Poznan, Poland, 9–12th July, 2007

Mikus, I. D.–Varsányi, J. (2006): Project Valorisation – Terms, Aspects and Steps of Valorisation of European Project Management Training Projects. Presentation to the EPMT Trainers’ Manual. Europrofessional Hungary EC, 2006, Budapest

Varsányi, J. (2002): Brand Management And Its Application In Personal Selling. Előadás prezentációval az Erasmus Oktatói Mobilitás Program keretében. Laurea Polytechnics, Hyvenkää, Finnország. 2002. április 9.

Varsányi, J. (2002): Brand Management within the Frames of Service Marketing. Laurea Polytechnics, Hyvenkää, Finnország. Előadás prezentációval az Erasmus Oktatói Mobilitás Program keretében. 2002. ápr. 9.

Varsányi, J. (2002): Knowledge Strategies in Higher Education. Előadás prezentációval az Erasmus Oktatói Mobilitás Program keretében. Laurea Polytechnics, Hyvenkää, Finnország. 2002. április 10.

Varsányi, J.–Bodó, Á. (1999): Business Planning at Small and Medium Sized Firms.
AIESEC konferencia, Budapest, 1999. április 23.

Varsányi Judit (1992): A piacgazdaság szerepe orosz állami nagyvállalatok jövőbeni stratégiá­jában, orosz nyelvű prezentációval. Nemzetközi menedzserképző konferencia-előadás. Borsodi Vegyikombinát–OngroMan, Kazincbarcika, 1992. december.

Előadás konferenciakiadvánnyal, magyar nyelven

17 magyar nyelvű konferencia-előadás kiadvánnyal

Kunsági Andrea–Varsányi Judit (2009): Esetjátékok a marketingoktatásban. MOK 15. Jubileumi Konferencia. Kaposvár, 2009. augusztus 25-26.

Varsányi Judit (2009): Esetjátékok szerepe főiskolai hallgatók oktatásában. Tudomány-napi konferencia. HJF, Budapest, 2009. november.

Varsányi Judit (2009): A társadalmi felelősség súlya és szerepe a cégstratégiában . Az új világrend és az emberi jogok – a globalizáció komplex hatásai” című tudományos konferencia, „Társadalmi felelősségvállalás a globális gazdaságban” szekció. A MEH - MTA VI. 13. számú kutatási projekt keretében megrendezett Harsányi János Tudományos Emléknap, HJF, Budapest, 2009. április 23.

Varsányi Judit (2008): Főiskolai hallgatók cégválasztása marketingre fókuszált esetjátékok keretében. „Az interdiszciplinaritás megjelenése a marketingoktatásban és kutatásban” országos konferencia, ”Oktatásmódszertani kérdések” szekció. 14 oldal + 30 PPT képkocka. Budapesti Corvinus Egyetem, Marketing és Média Intézet, 14. MOK-Konferencia, Budapest, 2008. augusztus 28 – 29. Konferenciakötet megjelenés alatt.

Varsányi Judit (2007): Vezetési stílus és cégsiker. „Vállalati növekedés – Változó menedzsment / Marketing.” Tudományos konferencia, Győr, 2007. november 22.

Hofer Mária–Varsányi Judit (2007): Biofogyasztási  értékrend az  egyetemi, főiskolai  hallgatók  körében. „Ifjúsági jövőképek és életstratégiák globalizálódott korunkban.” Tudományos konferencia, 15. Komáromi Napok, 2007. április 27. In: MTA VEAB tanulmánykötet – megjelenés alatt, 9 oldal.

Hofer Mária–Varsányi Judit (2006): Biofogyasztási felmérés előkészítése széles hallgatói körben tesztelt kérdőív alapján. Marketing Oktatók Klubjának 12. Országos Konferenciája–MOK, „Fenntartható fejlődés – Társadalmi orientáció – Innováció”, Budapest, 2006. augusztus 24-25. Tanulmánykötet, szerk.: Deli-Gray–Petruska-Szalkai (2006), BMGE, ISBN 963 4208 67 6, 12 oldal.

Varsányi Judit (2006): A tudatos cégirányítás hatósugara. Konferencia-előadás CD kiadvánnyal. 15 p. I. KHEOPS Tudományos Konferencia, Mór, 2006. május 31.

Hofer Mária–Varsányi Judit (2006): A regionalitás szerepe a biofogyasztás térhódításában. „Várostérségi egyenlőtlenségek Európában, megújulási válság és leküzdése” c. tudományos konferencia., 14. Komáromi Napok. MTA–VEAB, 2006. április 28. Komárom. In: Versenyképesség és regionalitás. Tanulmánykötet. MTA VEAB – SZE MTDI  Veszprém - Győr,  ISBN:  963 7385 80 0, 125-136. o.

Varsányi Judit–Hofer Mária–Konczosné Szombathelyi Márta (2005): Felsőoktatási tudásmarketing. A Menedzsment ismeretek továbbfejlesztése hallgatói megkérdezések tükrében. Előadás, Marketing Oktatók Klubjának Konferenciája. Győr, 2005. augusztus 25-26. 278-290. o.

Varsányi Judit (2005): Esetjátékok szerepe a gazdasági felsőoktatásban. In: „Ünnepi dolgozatok. 15 éves a győri közgazdászképzés” c. tanulmánykötet. A Széchenyi István Egyetem jubileumi tudományos kiadványa, Győr, ISBN 963 7175 26 1. 207-217. o.

Hofer Mária–Varsányi Judit (2005): Ökobarát élelmiszerek esélyei hazánkban. Konferencia-előadás a „Fenntartható fejlődés, fenntartható társadalom és integráció” c. tudományos konferencián. 13. Komáromi Napok. MTA–VEAB, Komárom, 2005. április 28. In: Beszteri B. - Szabó P.(szerk. 2005): „Fenntartható fejlődés, fenntartható társadalom és integráció”c. tanulmánykötet II. (17-28. oldal)  KJF - MTA VEAB, Székesfehérvár 2005. ISBN 963 9558 48 6

Varsányi Judit (2004): Cégstratégia – vállalatmenedzselés a szövetségek korában. Előadás a Magyar Marketing Műhelyek X. Konferenciáján, a Miskolci Egyetem Marketing Intézet, és a SZE Marketing és Menedzsment tanszék szervezésében. 1. szekció: Ügyfélkapcsolat – üzleti kapcsolat. Keszthely, 2004. május 26–28. A konferenciát elhalasztották, a kiadvány megjelenés alatt.

Varsányi Judit (2004): Cégstratégiák sarokpontjai hazánk EU–csatlakozását követően. Előadás a „Magyarország és a 21. század kihívásai az Európai Unióban” c. konferencián. „Gazdasági versenyképességünk a 21. század első évtizedében” szekció. MTA Veszprémi Területi Bizottság, 12. Komáromi Napok, 2004. ápr. 29. In: Beszteri Béla (szerk.): „Magyarország és a 21. század kihívásai az Európai Unióban I–II.” Az MTA–VEAB és a Kodolányi János Főiskola közös kiadványa, 2004. december. ISBN 963 7385 68 1

Varsányi Judit (2003): A tenderkészség szerepe KKV-k EU-konform innovációjában. Előadás és szekcióvezetés a „Kis- és középvállalkozások az EU kapujában” c. konferencián, a „KKV-k stratégiája” szekcióban. SZE Jog- és Gazdaságtudományi Kar, Győr, 2003. november 25.

Varsányi Judit (2002): A tanácsadás szerepe a tudástőke üzleti hasznosításában. Konferencia-előadás, Eger, 2002. szeptember 20-21. In: Zám Éva (szerk., 2002): Globalizáció – gazdasági versenyképesség és oktatás c. nemzetközi konferencia. Eszterházy Károly Főiskola, Gazdaság- és Társadalomtudományi Főiskolai Kar GTI. Konferenciakötet. EKF Líceum Kiadó, Eger

Varsányi Judit (2001): Felsőoktatási tudásstratégiák. Előadás a Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Karának III. Nemzetközi Tudományos Konferenciáján. Tudásalapú társadalom – Tudásteremtés – Tudástranszfer Konferencia, Miskolc–Lillafüred, 2001. május 21. 292–301. o.

Előadás konferenciakiadvány nélkül, magyar nyelven

42 magyar nyelvű konferencia-előadás kiadvány nélkül

Varsányi Judit (2010): Közép- és Kelet-európai vállalati stratégiák. A közép- és kelet-európai üzleti menedzsment kihívásai a 21. században” Tudomány-napi konferencia, GVI szekcióülés. Zsigmond Király Főiskola, Budapest, 2010. november 17.

Varsányi Judit (2009): A társadalmi felelősség súlya és szerepe a cégstratégiában . Az új világrend és az emberi jogok – a globalizáció komplex hatásai” című tudományos konferencia, „Társadalmi felelősségvállalás a globális gazdaságban” szekció. A MEH - MTA VI. 13. számú kutatási projekt keretében megrendezett Harsányi János Tudományos Emléknap, HJF, Budapest, 2009. április 23.

Varsányi Judit – Jámborné Antal Erika (2007): Akcióelmélet és menedzseri értékrend. „Vállalati növekedés – Változó menedzsment – Marketing.” Tudományos konferencia. Széchenyi István Egyetem MTDI, Győr, 2007. november 22.

Hofer Mária–Varsányi Judit (2007): Jobb egészséget biokultúrával. „Globális marketingkihívások.” Tudományos konferencia, Marketing Oktatók Klubja, Gyöngyös, 2007. augusztus 30-31. MOK-tanulmánykötet, Károly Róbert Főiskola – Magyar Marketing Szövetség - MTA Marketingtudományi Bizottsága, ISBN: 978-963-87229-4-2, 346-355. o.

Varsányi Judit (2007):Menedzsment preferenciák, széles körű hallgatói felmérés alapján. Konferencia-előadás. Harsányi János Főiskola Tudományos Emléknap, HJF, 2007. május 9, Budapest.

Varsányi Judit (2005): A versenyképes vállalati termékkör kialakítása. Tudományos előadás habilitációs eljáráshoz. Széchenyi István Egyetem, JGK, Győr, 2005. június 14.

Varsányi Judit (2005): Cégstratégia és innováció. Tantermi előadás habilitációs eljáráshoz. Széchenyi István Egyetem, JGK, Győr, 2005. június 14.

Varsányi Judit (2004): A megfelelő termékkör kialakításának módszerei. Előadás a „Markontakt 2004” Első Győri Marketing Konferencián. Gyakorlatorientált marketing, II. szekció. Nemzetközi Ipari Kamara, Győr, 2004. május 6.

Varsányi Judit (2004): Közbeszerzési stratégiák. Közbeszerzési ajánlatkérő Menedzser tanfolyam. Előadás és PPT prezentáció. 34 diakép, SZE, Győr, 2004. január

Varsányi Judit (2003): KKV-k beszállítói szerepe, forráskínálata, közbeszerzési tudásbázis és tenderkészség. Irányelvek, tapasztalatok, szemelvények és kiscsoportos esetjáték az auditorképzés támogatására. Közbeszerzési előadássorozat és tréning. SZE JGK GTI, 2003. november

Varsányi Judit (2003): Adalékok a közbeszerzési stratégiához. Gondolatok a stratégiáról és szemelvények a közbeszerzés témaköréből. Közbeszerzési előadássorozat és tréning. SZE JGK GTI, 2003. november

Varsányi Judit (2003): Márka (brand) menedzsment az elmélet tükrében. Előadás a XIII. Országos Marketing Konferencián, a „Mit ér a márka (brand), ha magyar?” c. szekcióban. Szekcióvezető: Dr. Józsa László, rendezte a Magyar Marketing Szövetség. Balatonfüred, 2003. november 20.

Varsányi Judit (2003): Cégstratégiák tartalmi és módszertani alapozása. Előadás a Contec Ipari Rt. menedzsmentjének, prezentációval. 30 PPT diakép. Agistra Stúdió, Budapest

Varsányi Judit–Liszkai Imre (2003): Az Economix Közgazdász Egyetemi Rt. bemutatása. Előadás cégtanácsadási prezentációval a Magyar Vegyipari Szövetség közgyűlésén. MAVESZ, Budapest, 2003. május

Varsányi Judit (2002): Versenyképes cégstratégiák titka. Előadás prezentációval a „Győri beszélgetések” cégkonferencián. Széchenyi István Egyetem, Győr, 2002. május 30.

Varsányi Judit (2001): Tudásmenedzsment a versenyképességért. A tudáshasznosítás feladatai. Előadás a „Vállalkozások versenyképessége” c. konferencián. 2001. november 7. Széchenyi István Főiskola KÖF, Menedzsment tanszék, Győr.

Varsányi Judit (2001): Felsőoktatási tudásstratégiák. Előadás a Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Karának „Tudásalapú társadalom, Tudásteremtés-Tudástranszfer, Értékrendváltás” c. konferenciáján. Lillafüred, 2001. május 21-22.

Varsányi Judit (2001): Stratégiai módszerek alkalmazása a tudáspiacon. Előadás az „Ezredforduló globális és hazai gazdasági kihívásai és következményeik a felsőoktatásra” c. konferencián. BKÁE, Budapest, 2001. febr. 14.

Varsányi Judit (2000): Cégstratégiai ismeretek szerepe az állami erdővagyon kezelésében. Előadás az ÁPVRT által az erdészeti társaságok menedzsmentjének szervezett STRATÉGIA 2000 konferencián, ÁPVRT, Balatonfenyves, 2000. május 29-30.

Varsányi Judit (2000): Állami vagyonkezelés stratégiai alapokon. Előadás az ÁPVRT által a vegyes profilú portfólió társaságainak menedzsmentjének szervezett STRATÉGIA 2000 konferencián, ÁPVRT, Balatonfenyves, 2000. február 21-22.

Varsányi Judit (2000): Stratégiamódszertan és vagyonkezelési szerepe a hazai agrárszektorban. Előadás az ÁPVRT által az agrártársaságok menedzsmentjének szervezett STRATÉGIA 2000 konferencián, ÁPVRT, Balatonfenyves, 2000. jan. 31–febr. 1.

Varsányi Judit (1999): A tulajdonos vagyonkezelő szerepének erősítése stratégiai alapokon. Előadás az ÁPVRT által a Volán társaságok menedzsmentje részére szervezett STRATÉGIA 2000 konferencián, ÁPVRT, Balatonfenyves, 1999. november 29–30.

Varsányi Judit–Mikus István (1999): A tenderkészség fejlesztése. Konferenciaelőadás és pályázatírási, elbírálási műhelymunka irányítása agrárszakoktatási igazgatóknak. (Konferenciák: 1999. február 4, 8, 18, március 4.). Nemzeti Szakképzési Intézet, Magyar Leonardo Iroda, Budapest

Varsányi Judit (1999): Az értékelemzés szerepe az üzleti stratégiai tanácsadásban. Előadás a VI. Értékelemzési Konferencián. Agro Hotel, Budapest, 1999. december 7–9. MÉT kiadvány, 207–209. o. ISBN 963 03 9214 3 Ö, ISBN 963 03 9215 1

Varsányi Judit (1999): Cégstratégiák mozgástere hazai iparvállalatoknál. Konferencia-előadás a Veszprémi Egyetem 50 éves jubileumán, Veszprém, 1999. május 7.

Varsányi Judit–Mikus István (1998): Hogyan készítsünk pályázatokat? Forrásteremtés az iskolai projekteknek. Pályázatok készítése és minősítése. Tanári Továbbképzési Program 1998/99. (FVM 49401/1998) Országos továbbképzés az agrárszakképzési intézmények vezetőinek. Agrárszakoktatási Intézet, Budapest

Varsányi Judit (1998): A szellemitőke szerepe és hasznosítása az értékrendek változásának szorításában. Konferencia-előadás. Szegedi Kamara, Humánklub, Szeged, 1998. nov. 24.

Varsányi Judit (1998): Alkalmazott stratégia hazai terepen – cégek, profilok, új irányzatok. Konferenciaelőadás. BKE Tudományos ülésszak, „A jövő évezred sokszínűsége a stratégiai menedzsmentben” szekció. BKE, Budapest, 1998. október 1-3. 3. kötet, 933–943. o.

Varsányi Judit (1995): Jövőorientált marketing. Metatrendek és a jövő piaci mozgástere. Előadás a miskolci Jubileumi Konferencián. Miskolci Egyetem, Miskolc, 1995. szeptember 7-8.

Laáb Ágnes–Varsányi Judit: Kiútkeresés a krízisből. AIOSP/AIEVG Konferencia, Sopron, 1993. október 3-5.

Varsányi Judit (1993): Értékelemzés és cégterápia. Előadásszöveg az V. Értékelemzési Konferenciára (A konferenciát elhalasztották) Budapest, 1993. október.

Varsányi Judit (1993): Piacorientált minőségbiztosítási rendszer, és működése. Konferenciaelőadás az MMT Vezető Menedzserek Fórumán. Magyar Minőség Társaság, Budapest, 1993. május, 1-41. o.

Varsányi Judit (1993): Vállalati stratégiák és hazánk versenyképessége az európai piacokon. Konferenciaelőadás az MMT Vezető Menedzserek Fórumán. Magyar Minőség Társaság, Budapest, 1993. március 18-19, 18-59. o.

Varsányi Judit (1992): Minőségváltás a menedzserképzésben. Előadás a BKE Vezetőképző Intézet által rendezett Magyar-Francia Menedzserképzési Tudományos Konferencián. BKE Vezetőképző Intézet, Budapest, 1992. február. Vezetéstudomány, 1992. 8.
ISSN 0133–0179

Varsányi Judit (1990): Diagnózis – terápia – taktika. Előadás az V. Ipari és Vállalatgazdasági Tudományos Konferencián. BKE, 1990. szeptember 12–14.

Varsányi Judit (1988): Helyzetkép és vállalati remények a hazai stratégia-alkotás színterén. Konferencia-hozzászólás az 1988.évi őszi, XXVI. Közgazdász Vándorgyűlésen.

Varsányi Judit (1988): Stratégiai diagnózisra épített akciódöntések rendszere. Előadás a magyar közgazdasági felsőoktatás 130. évfordulójára rendezett Közgazdaság és Reform c. tudományos konferencián. MKKE, Budapest, 1988. november 18.

Varsányi Judit (1988): Technológiafejlesztés – Értékelemzés – Stratégia. Előadás a IV. Értékelemzési Konferencián. SZVT, Budapest, 1988. november, ISBN 963 8423 53 6. II. szekció, 195-205. o.: ISBN 963 8423 55 2.

Varsányi Judit (1988): A stratégiai tervezés új útjai. Előadás a Fiatal Közgazdászok Konferenciáján. KISZ KB-OKH-Agrikon, Kecskemét, 1988. május 6-8.

Varsányi Judit (1987): A stratégiai terv mint a vezetés eszköze. Előadás a "Stratégiai vezetés és tervezés" konferencián. MTESZ-SZVT, Pécs, 1987. február 12.

Varsányi Judit (1986–1988): Cégkonferencia-előadások a stratégiáról. Kecskeméti Borgazdasági Kombinát, 1986, EGIS 1987, Kőporc 1988.

Varsányi Judit (1983): A termelési szerkezet versenyképesség-növelésének egyes kérdései. Előadás az Ipargazdaságtan tanszék tudományos konferenciáján. MKKE, Budapest, 1983. november.

Szakcikk, kutatási tanulmány magyar nyelven

45 szakcikk, kutatási tanulmány magyar nyelven

Bernek Ágnes–Varsányi Judit (2011): Nemzetközi tőkebefektetési tendenciák, cégstratégiai hatásokkal. In: Közép- és Kelet-európai üzleti menedzsment – Előtanulmány és kutatási főirányok. Tanulmánykötet szerkesztés alatt, 42-98. o. Zsigmond Király Főiskola GVI Közép- és Kelet-európai Kutatóközpont, Budapest.

Varsányi Judit (2010): Cégstratégiák támogatása értékelemzéssel. Vezetői Számvitel, Módszertani Füzetek, 2010. májusi szám. Budapest, CompLex–Walters Kluver, 21-41. o.

Varsányi Judit–Laáb Ágnes (2010): Az értékteremtés támogatása kifejezőképes kalkulációval.. Vezetői Számvitel, Módszertani Füzetek, 2010. júliusi szám. Budapest, CompLex–Walters Kluver, 49-66. o.

Varsányi Judit–Laáb Ágnes (2010): Kompetenciavagyon és hozamkövetelménye egy cégcsoport üzleti tervezésében. Vezetői Számvitel, Módszertani Füzetek, 2010. szeptemberi szám. Budapest, CompLex–Walters Kluver, 38-67. o.

Bárány Mónika–Varsányi Judit (2010): Üzleti versenyképesség és fenntarthatósági számvitel. Vezetői Számvitel, Módszertani Füzetek, 2010. novemberi szám. Budapest, CompLex–Walters Kluver, 47-69. o.

Varsányi Judit (2009): Társadalmi felelősség a 100 kistigris e-arculatában. Kutatási résztanulmány az „Emberi jogok és a gazdaság” című MEH-MTA VI. 13. sz. társadalomtudományi kutatási projekthez. Témavezető: Bernek Ágnes. HJF, Budapest, 2009. május. 52 p.

Józsa László–Varsányi Judit–Hofer Mária (2007): Zöldmarketing az élelmiszeripar szolgálatában. Marketing & Menedzsment, XLI. évfolyam 6. szám, Marketing Centrum – Országos Piackutató Intézet – Pécsi Tudományegyetem, INDEX 25545 HU, ISSN 1219-03-49, 24-33. o.

Józsa László–Varsányi Judit (2006): A közúti személyszállítás kilátásai napjainkban. Elemzés javaslatokkal . Szakcikk megjelenés alatt. Közlekedéstudományi Szemle, 2007.

Varsányi Judit–Hofer Mária–Konczosné Szombathelyi Márta (2005): Felsőoktatási tudásmarketing.
A Menedzsment ismeretek továbbfejlesztése hallgatói megkérdezések tükrében. In: Marketingoktatás és kutatás a változó Európai Unióban. Tanulmánykötet, CD-kiadvány. Szerk.: Józsa László-Varsányi Judit. Széchenyi István Egyetem, Győr, 2005. augusztus.
ISBN 963 7175 25 3. 278-290. o.

Varsányi Judit (2004): A tenderkészség szerepe KKV-k EU-konform innovációjában. Szakcikk tanulmánykötetben. In: Kis- és középvállalkozások az Európai Unió küszöbén. Szerk.: Varsányi J. SZE Jog- és Gazdaságtudományi Kar kiadványa, Győr, 2004. december. A kötet megjelent: 2005. februárjában.

Varsányi Judit (1999): Honlapok szerepe a magyar vegyipar cégeinek versenyképességében. Cikk a Magyar Vegyipari Szövetség részére, Magyar Vegyipar, 1999.

Farkas Ciprián (1999): Kevés a magyar vegyipari honlap az Interneten. Szerények vagyunk a világhálón – Modest Appearance on the World Web. Interjú Varsányi Judittal a Magyar vegyipar szakmapolitikai kéthavi magazinjában: Vegyipar, 1999/4. 112-120. o.

Varsányi Judit (1997): Ingatlancégek útkeresésének modellezése. Ingatlanértékelési Füzetek. PROFINVEST, 1997/13. ISSN 1218–7860, 3–18.

Varsányi Judit (1996): Üzleti terv és menedzseri mozgástér. Ingatlanértékelési Füzetek. PROFINVEST, 1996. 3. ISSN 1218–7860.

Varsányi Judit (1995): A tudástőke értéke és hasznosítása. Vezetéstudomány, 1995. 3. ISSN 0133–0179

Varsányi Judit (1995): Ingatlanpiac élénkülőben? Ingatlanértékelési Füzetek. PROFINVEST, 1995. december. ISSN 1218–7860

Varsányi Judit (1995): Jövőorientált marketing és szerepe a cégterápiában. Marketing, 1995. október

Varsányi Judit (1995): Termelő befektetések menedzselése. A strukturális harmónia közelítése piacorientált hatásvizsgálatokkal. Vezetéstudomány, 1995. 10. ISSN 0133–0179

Varsányi Judit (1995): Üzleti tervek a cégérték szolgálatában. Ingatlanértékelési füzetek PROFINVEST, 1995. 4. ISSN 1218–7860

Varsányi Judit (1994): Menedzserpiac az értékelemző szemével. Marketing, 1994. 6.

Varsányi Judit (1994): Reorganizációs döntések elemzéstechnikai megalapozása. Vezetéstudomány, 1994. 6. ISSN 0133–0179

Varsányi Judit (1994): Tudáspiac a cégsiker nyomában. Vezetéstudomány, 1994. 4. ISSN 0133–0179

Varsányi Judit (1994): Tudáspiaci esélyek hazánkban. Marketing, 1994. 3.

Laáb Ágnes – Varsányi Judit (1993): A sikeres életpálya-módosítás feltételei és módszerei. In: Velemi műhely. Alternatív lehetőségek
a munkanélküliség megelőzésében. Munkaügyi Szemle, 1993. 7-8.

Varsányi Judit–Kunsági Andrea–Joó Ferenc (1993): Arculat mint a marketing stratégia bástyája. Marketing, 1993. 3.

Varsányi Judit–Laáb Ágnes (1993): Csődmenedzselés a gyakorlatban. Marketing, 1993. 4.

Varsányi Judit (1993): Csődmenedzselés és stratégia. Marketing, 1993. 1–2.

Varsányi Judit (1992): Strukturális alkalmazkodás vállalati szinten. Elemzések, döntések, akciók. Vezetéstudomány, 1992. 5. 19–31. o.
ISSN 0133–0179

Varsányi Judit–Gombos Imre (1992): Üzleti tervek készítése piaci szemmel. Marketing, 1992. 1.

Varsányi Judit (1991): Cégértékelés és marketing. Marketing, 1991. 5-6.

Varsányi Judit (1990): Diagnózis – terápia – taktika. Ipargazdasági Szemle, 1990. 3-4. 235–239. o. ISSN 0133–6452

Varsányi Judit (1990): Alapkövek a jó stratégiához. Marketing, 1990. 2.

Varsányi Judit (1990): Csődmenedzselés és stratégia. Marketing, 1990. 10.

Varsányi Judit (1990): Esélyeink megismerése – jövőnk záloga. Marketing, 1990. 5-6.

Varsányi Judit (1990): Ösztönös vagy tudatos vállalati stratégiák. Marketing, 1990. 3-4.

Varsányi Judit (1990): Stratégia – módszerközelben. Marketing, 1990. 1.

Varsányi Judit (1989): Helyzetkép és vállalati remények a hazai stratégia-alkotás színterén. Egyetemi Szemle, MKKE, 1989/1. 149–153. o.

Varsányi Judit (1988): Stratégiai pozíciómátrix, és szerepe a marketingakciók megfogalmazásában. Marketing, 1988. 1-2.

Varsányi Judit (1987): A strukturális alkalmazkodás vállalati stratégiája. "A strukturális alkalmazkodás vállalati tennivalói" c. kutatási téma keretében készült tanulmány. Témavezető: Papanek Gábor. MTA-IKCS, Budapest, 1987. június.

Iványi Attila Szilárd–Varsányi Judit–Tóth Ágnes (1987): Az értékelemzés. „A strukturális alkalmazkodás vállalati tennivalói” c. kutatási téma keretében készült tanulmány. MTA-IKCS, Budapest, 1987. június.

Varsányi Judit (1983): Esetjáték termelési ágak versenyképességének minősítésére. Stratégiai döntések előkészítése portfólió elemzéssel. Vállalatgazdasági Ismeretek Vezetők Számára, OVK, Budapest, 1983. 1.

Fodor Árpád–Varsányi Judit (1983): Az értékelemzés gyakorlati tapasztalatai. Vállalatvezetés-Vállalatszervezés, 1983. 1-2.

Fodor Árpád–Varsányi Judit (1982): Az ipari gyártmányfejlesztésben alkalmazott értékelemzés gyakorlati tapasztalatai. Tanulmány. Struktúra Szervezési Vállalat, Budapest, 1982.

Iványi Attila Szilárd–Kiss József–Varsányi Judit (1981): A termékszerkezet fejlesztése a technológiai adottságok értékelemzésével. ÉGK kiadvány, 1981. 35.

Iványi Attila Szilárd–Kiss József–Varsányi Judit (1981): Funkcióelemzésre alapozott gyártásfejlesztés gazdasági vizsgálata. ÉGK kiadvány, Budapest, 1981. 35.

Szakcikk idegen nyelven

2 szakcikk idegen nyelven

Gerle, A.–Varsányi, J. (1997): Business Chances and Proprietory Management of a Hungarian Small Enterprise. The Journal of Strategic Change, 1997. November

Krejsberg, M. M. – Varsányi, J. (1988): Strategicheskoe planirovanie na predprijatijach. (Vállalati stratégiai tervezés). Problemy Teorii i Praktiki Upravlenija. Mezhdunarodny Zhurnal, Moszkva, 1988. 2.

Szekcióvezetés konferencián, bizottsági tagság PhD védésen

9 szekcióvezetés vagy tagság, 12 bírálóbizottsági elnökség vagy tagság

Szekcióvezetés a IV. KHEOPS Tudományos Konferencián. „A tudomány felelőssége gazdasági válságban”, angol nyelvű szekció. Mór, 2009. május 20.

Témavezetői elismerő oklevél, XXIX. OTDK Konferencia, Közgazdaságtudományi szekció. Debr3ecen, 2009. április 8.

Bírálóbizottsági tagság Czeglédi Csilla (2009): „A női vezetői szerep sajátosságai Magyarországon című PhD-értekezésének nyilvános vitáján. SZE MTDI, Győr. 2009. január 22.

Moderátori szerep a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából megrendezett, „Bolygónk a 21. században –a 21. század tudmányos, társadalmi és gazdasági fejlődésének prognózisai” című tudományos konferencián. HJF-KHEOPS,, Budapest, 2008. november 6.

Opponensi közreműködés Ercsey Ida „A szolgáltatásgarancia és a fogyasztói értékelés kapcsolata a közszolgáltatási szektorban” című PhD-értekezésének nyilvános vitáján. SZE MTDI, Győr, 2008. június 17.

Szakértőbizottsági tagság Bencsik Andrea (2008): „Emberközpontú vezetés a változások menedzselése során” c. tantermi, és „Jó pap szindróma – a vállalati stratégiában (miért kell egy életen át tanulni?)” c. tudományos habilitációs előadásán. SZE MTDI, Győr, 2008. március 11.

Szakértőbizottsági tagság Széman Zsuzsanna (2008): „Az idősek társadalmi, gazdasági problémái” c. tantermi, és „Az idősek a magyar társadalomban” c. tudományos habilitációs előadásán. SZE MTDI, Győr, 2008. március 11.

Bírálóbizottsági elnökség Takács László (2007): „Komplex építési projektek folyamata és szervezése„ című PhD-értekezésének nyilvános vitáján. SZE MTDI, Győr. 2007. november 13.

Bírálóbizottsági tagság Fehér Judit (2007): „HRM az ügyfélszolgálati hálózattal rendelkező szolgáltató vállalatoknál. A hálózati ponti helyi vezetés szerepének vizsgálata” című PhD-értekezésének házivédésén. Pannon Egyetem Szervezési és Vezetési Tanszék, Veszprém, 2007. december 11.

Bírálóbizottsági tagság Csépe Andrea (2007): „A DTC (direct-to-consumer) kommunikáció az etikus termékek piacán: a depressziós betegek direkt elérésének kommunikációs modellje” című PhD értekezésének nyilvános vitáján. Nyugat-Magyarországi Egyetem, „A gazdasági folyamatok elmélete és gyakorlata” Doktori Iskola, Sopron, 2007. november 20.

Varsányi Judit (2007): Szekcióbizottsági tagság a XXVIII. OTDK Konferencián. Közgazdaságtudományi Szekció, Miskolc, 2007. április 25-27.

Bírálóbizottsági tagság Papp-Váry Árpád (2007): Az országmárkázás szerepe és hatásai: országimázs a kibővült Európai Unióban című PhD értekezésének nyilvános vitáján. Nyugat-Magyarországi Egyetem, „A gazdasági folyamatok elmélete és gyakorlata” Doktori Iskola, Sopron, 2007. május 31.

Varsányi Judit (2006): Szekcióvezetés a Fiatal regionalisták V. országos konferenciáján, „Tudásmenedzsment és a hálózatok regionalitása”, Tudásmenedzsment a vállalati szektorban c. szekció, SZE-MTDI, Győr, 2006. november 11.

Bírálóbizottsági tagság Papp Ilona (2006): Tanulás és stratégiaalkotás kis- és középvállalatoknál c. PhD értekezésének nyilvános vitáján. BME, 2006. október 17.

Varsányi Judit (2006): Szekcióvezetés az I. KHEOPS tudományos konferencián. „Kihívások a világgazdaságban és a tudományos kutatásban” c. szekció. Mór, 2006. május 31.

Varsányi Judit (2005): Szekcióvezetés az „Átalakulási folyamatok Közép-Európában” című PhD konferencián. „Versenyképesség az új európai gazdasági térben” szekció. SZE JGK Interdiszciplináris Társadalomtudományi Doktori Iskola, Győr, 2005. december 3.

Bírálóbizottsági tagság Petruska Ildikó PhD értekezésének nyilvános vitáján. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, 2005. március, Budapest.

Varsányi Judit (2003): A tenderkészség szerepe KKV-k EU-konform innovációjában. Szekcióvezetés és előadás a „Kis- és középvállalkozások az EU kapujában” c. konferencián, a „KKV-k stratégiája” szekcióban. SZE Jog- és Gazdaságtudományi Kar, Győr, 2003. november 25.

Bírálóbizottsági tagság Sajtos László (2004): „A vállalati marketingteljesítmény mérésének többdimenziós megközelítése és alkalmazása a Magyarországon működő vállalatok körében” című PhD disszertáció-tervezetének nyilvános vitáján. BKÁE, Budapest, 2004.

Varsányi Judit (2002): Szekcióvezetés a Gazdasági Főiskolák Országos Tudományos Diákköri Konferenciáján. Kereskedelem–Marketing Szekció, 2002. március 27. Széchenyi István Egyetem JGK GTI, Győr.

Varsányi Judit (2000): Szekcióvezetés Tudományos és Művészeti Diákköri Tudományos Konferencián. Management Szekció, SZIF KÖF, Győr, 2000. november 22.

Alkotószerkesztés, lektorálás, opponálás magyar nyelven

55 magyar mű alkotószerkesztése, lektorálása, bírálata, könyvismertetése

ZSKF–tanulmánykötet alkotószerkesztése: Bernek Ágnes et al. (2011): Közép- és Kelet-európai üzleti menedzsment – Előtanulmány és kutatási főirányok. Tanulmánykötet szerkesztés alatt. Zsigmond Király Főiskola GVI Közép- és Kelet-európai Kutatóközpont, Budapest.

Egységes tematikaanyag összeállítása (2010) a Zsigmond Király Főiskola GVI és NPTI oktatói által az Erasmus-képzés számára ajánlott angol nyelvű tematikákból. 23 tematika alkotószerkesztése. Zsigmond Király Főiskola, Budapest.

Alkotószerkesztés és lektorálás Laáb Ágnes (2011): Vezetői számvitel – Elméleti és módszertani irányok című egyetemi tankönyvéhez. Megjelenés alatt. BME Pénzügyek tanszék – CompLex kiadó, Budapest.

Opponensi vélemény Grotte Judit (2011): „Internethasználat a magyarországi szabadidős utazások megszervezése során” című Phd-értekezésének nyilvános védéséhez. Széchenyi István Egyetem, Multidiszciplináris Társadalomtudományi Doktori Iskola, Győr, 2011. május

Opponensi vélemény Juhász Tímea (2010): „Családbarát munkahelyek, családbarát szervezetek” című PhD-értekezésének nyilvános védéséhez. Széchenyi István Egyetem, Multidiszciplináris Társadalomtudományi Doktori Iskola, Győr, 2010. május

Előopponensi javaslatok Molnár Csilla (2009): „Az egészségturizmus rendszere, piaca és hatásai, különös tekintettel Kelet-Magyarországra” című PhD értekezés-tervezetének munkahelyi vitájához. Széchenyi István Egyetem, Multidiszciplináris Társadalomtudományi Doktori Iskola, Győr.

Előopponensi vélemény Puster János (2009): Az élelmiszer-kiskereskedelem mikro- és kisvállalkozásainak sikertényezői” című PhD értekezésének munkahelyi vitájára. SZE MTDI, Győr, 2009. január 29.

Opponensi vélemény Ercsey Ida „A szolgáltatásgarancia és a fogyasztói értékelés kapcsolata a közszolgáltatási szektorban” című PhD-értekezésének nyilvános vitájára. SZE MTDI, Győr, 2008. május 4.

Írásos hozzászólás Jelen Tibor (2008): Vállalati tervezés és stratégia című BSC-jegyzetének munkahelyi vitájához. Corvinus Egyetem, Budapest, 2008. február 22.

Írásos hozzászólás Czeglédi Csilla (2008): „Nők helyzete a vezetésben” című PhD értekezésének munkahelyi vitájához. SZE MTDI, Győr, 2008. június 24.

Témavezetői értékelés Páble Adrienn doktori kutatómunkájának folytatásáról. SZE MTDI, Győr, 2008. május 29.

Témavezetői értékelés Páble Adrienn doktori kutatómunkájának első fázisáról. SZE MTDI, Győr, 2008. január 21.

Írásos hozzászólás Ercsey Ida (2008): „A szolgáltatásgarancia és a fogyasztói értékelés kapcsolata a közszolgáltatási szektorban.” című PhD-értekezésének munkahelyi vitájához. SZE MTDI, Győr, 2008. január 22.

Írásos hozzászólás Dernóczy Adrienn (2007): „A színek alkalmazási lehetőségei a marketingben” című PhD-értekezésének nyilvános vitájához. Sopron, 2007. június 4.

Írásos hozzászólás Fehér Judit: „HRM az ügyfélszolgálati hálózattal rendelkező szolgáltató vállalatoknál” című PhD-értekezésének nyilvános vitájához. Veszprém, 2007. december 2.

Opponensi vélemény Fehér Judit (2007): „HRM az ügyfélszolgálati hálózattal rendelkező szolgáltató vállalatoknál. A hálózati ponti helyi vezetés szerepének vizsgálata” című, átdolgozott PhD-értekezésének házivédéséhez. Pannon Egyetem Szervezési és Vezetési Tanszék, Veszprém, 2007. november 25.

Opponensi vélemény Nagyné Lányi Beatrix (2007): Vállalati együttműködések hatása az innováció sikerességére – különös tekintettel a hazai gyógyszeriparra” című PhD értekezésének nyilvános védésére. PTE Közgazdaságtudományi Kar, Pécs, 2007. október

Írásos hozzászólás Dernóczy Adrienn (2007): „A színek alkalmazási lehetőségei a marketingben” című PhD értekezésének nyilvános védéséhez, Sopron, 2007. április 24.

Opponensi vélemény Fehér Judit (2007): „HR-menedzsment minőség a kiterjedt hálózattal rendelkező szolgáltató vállalatoknál. Értékelési módszer a hálózati ponti helyi vezetés szerepének vizsgálatára” című PhD-értekezésének munkahelyi vitájához. Veszprém, 2007. április 16.

Fehér Judit – Bencsik Andrea (2006): „A frontvonali munka minősége = emberi erőforrás menedzsment?” című tudományos cikkének szaklektorálása, Vezetéstudomány, 2006. december.

Józsa László–Rechnitzer János–Varsányi Judit–Beszteri Béla (szerk., 2006): Várostérségi egyenlőtlenségek Európában – megújulási válság és leküzdése. Tanulmánykötet szerkesztése. 386 p. MTA VEAB–Széchenyi István Egyetem MTDI, 2006. december. ISBN: 963 7385 80 0

Témavezetői értékelés Jámborné Antal Erika 2006. évi oktatási és kutatómunkájáról. SZE-MTDI, Győr, 2006. december.

Katona Ferenc (2006): „A nemtermelő területek controllingja, mint a vállalat pénzügyi stabilitásának eszköze” című tudományos cikkének szaklektorálása. Vezetéstudomány, 2006. november.

Opponensi vélemény Takács László (2006) „Komplex építési projektek folyamata és szervezése” c. PhD értekezés-tervezetének munkahelyi vitájához. SZE Marketing és Menedzsment tanszék, 2006. november 21.

Laáb Ágnes (2006): Ga(rá)zdálkodás a szellemi vagyonnal c. könyvének szaklektorálása. 199 p. Tipotex, BME, Budapest, 2006. november.

Témavezetői értékelés Hofer Mária 2005. évi önértékelő beszámolójáról. SZE-MTDI, Győr, 2006. május.

Írásos hozzászólás Papp Ilona: (2006) „Tanulás és stratégiaalkotás kis- és középvállalatoknál” című PhD értekezésének munkahelyi vitájához. SZE, Győr, 2006. május.

Írásos hozzászólás Konczosné Szombathelyi Márta (2006): „A tőketelepítés nyelvi és kulturális infrastruktúrája” című PhD értekezésének nyilvános védéséhez. Pécsi Tudományegyetem, 2006. március 10.

Írásos hozzászólás Grosz András: „Klaszteresedés és klaszterorientált politika Magyarországon” című PhD értekezésének nyilvános védéséhez. Pécsi Tudományegyetem, 2005. december 2.

Virág Miklós–Becker Pál–Turner Anna–Varsányi Judit (2005): Értékalapú stratégiák. A pénzügyi teljesítmény értékvezérelt menedzsmentje. Alkotószerkesztő: Varsányi Judit, Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963 05 8278 3. 232 o.

Józsa László-Varsányi Judit (szerk., 2005): Marketingoktatás és kutatás a változó Európai Unióban. A tanulmánykötet és CD-kiadvány alkotószerkesztése és lektorálása. Széchenyi István Egyetem, Győr, 2005. augusztus. ISBN 963 7175 25 3. 592 oldal.

Opponensi vélemény Ilosvai Péter (2005): Szcenárió készítés. Esemény alapú forgatókönyvek előállítása dinamikus kölcsönhatás elemzés modellel. PhD értekezéséhez. Pécsi Tudományegyetem, Stratégiai Menedzsment tanszék, 2005. január–március

Kis- és középvállalkozások az Európai Unió küszöbén. Tanulmánykötet alkotószerkesztése, és egyes cikkeinek lektorálása. (A kötet lektorai: Józsa László-Rechnitzer János-Solt Katalin-Szigeti Péter-Varsányi Judit.) A SZE Jog- és Gazdaságtudományi Kar kiadványa, Győr, 2005. január. 372 oldal.

Írásos véleményezés Veress István (2005): „Új értékesítési és kommunikációs eszközök a biztosítási szektorban, különös tekintettel a kockázat egyes kérdéseire” című PhD értekezésének munkahelyi vitájához. Budapesti Műszaki és Gazdálkodástudományi Egyetem, 2005. február, Budapest.

Opponensi vélemény Sajtos László (2003): „A vállalati marketingteljesítmény mérésének többdimenziós megközelítése és alkalmazása a Magyarországon működő vállalatok körében” című PhD disszertáció-tervezetének nyilvános vitájához. BKÁE, Budapest, 2003. december.

Szomor Tamás (2003): „Vállalkozási ismeretek” című főiskolai jegyzetének lektorálása. Általános Vállalkozási Főiskola, Budapest, 2003. december

Kis Tibor (2003) habilitációs pályázatának szakértői véleményezése. Pécsi Tudományegyetem, 2003. július–szeptember

„Háború és gazdaság” c. konferenciakiadvány alkotószerkesztése. SZE JGK GTI Tudományos Füzetek, I. kötet. Győr, 2002. február 5. Távtan Kft., ISBN 963 206 145 4, ISSN 1589–2697.

Szerkesztőbizottsági tagság „Az EU kapujában” c. konferenciakiadványhoz. SZE JGK GTI Tudományos Füzetek, I. kötet. Győr, 2002. Távtan Kft., ISBN 963 206 146 2, ISSN 1589–2697.

Opponensi vélemény Élő Gábor (2002): Érdektartalmú személyes kapcsolatrendszereken alapuló mobil értéknövelt szolgáltatások kialakítása az új gazdaságban c. PhD értekezésének munkahelyi vitájához. BMKE, Budapest, 2002. május

Opponensi vélemény Vas Istvánné Egri Magdolna (2002): A vállalati versenyképesség változó faktorai c. PhD értekezésének munkahelyi vitájához. BMKE, Budapest, 2002. április

Salamonné Huszty Anna (2002): Vállalkozói stratégiák c. tankönyvének lektorálása, Általános Vállalkozási Főiskola, Budapest, 2002. március

Mészáros Tamás–Horváth István–Virág Miklós et al. (2000): Sokszínűség a cégstratégiában. Szemelvények. Második kiadás. Szerkesztette: Varsányi Judit. Aula Kiadó, Budapest. ISBN 963 9078 64 6

Kovács Ilma (1999): Nyitott képzések–franciaországi példákkal. Szerk. Varsányi Judit–Barka László. Nyitott Szakképzésért Közalapítvány, Budapest. ISBN 963 18 7641 1, ISSN 1416–6917.

Virág Miklós (1999): A BKE Gazdálkodástudományi kar stratégiája. Szerkesztette: Varsányi Judit. BKE Gazdálkodástudományi kar, Budapest

Lengyel Sándor–Mikus István et al. (1998): Az Európai Unió agrárrendszere a gyakorlatban. Szerk. Mikus István–Varsányi Judit–Barka László. Agrárszakoktatási Intézet–Agroinform Kiadó, Budapest

Mészáros Tamás–Horváth István–Virág Miklós et al. (1998): Sokszínűség a cégstratégiában. Szemelvények a BKE Alkalmazott gazdaságtan tanszékének oktatóitól. Szerkesztette: Varsányi Judit. Aula Kiadó, Budapest. ISBN 963 9215 60 0

Barakonyi Károly (1998): Stratégiai döntések. Csapdák – Buktatók – Megoldások JPTE Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Intézete, Pécs. Könyvismertetés: Varsányi Judit, Vezetéstudomány. ISSN 0133–0179

A Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Évkönyvének főszerkesztése szerzői teammunkában, és a kötetek alkotószerkesztése. I–II. kötet. Aula Kiadó, 1977, Budapest. ISSN 1417–5878

Matula Miklós (1997): Dinamikus számvitel és stratégiai vezetés. Nemzeti Tankönyvkiadó. Alkotószerkesztő: Varsányi Judit, műszaki szerkesztő: Barka László. ISBN 963 18 7639 X, ISSN 1416–6917.

Boda György–Radácsi László (1996): Vállalati etika. Lektorálta és szerkesztette: Varsányi Judit. BKE VKI, Budapest. ISBN 963 503 167 X

Kovács Ilma (1996): Új út az oktatásban? A távoktatás. Lektorálta és szerkesztette: Varsányi Judit, műszaki szerkesztő: Barka László. www.lib.bke.hu/hirek.html. BKE VKI, Bp. ISBN 963 503 159 9.

Borgulya Ágota (1996): Üzleti kommunikáció–kultúrák találkozásában. Lektorálta: Varsányi Judit. JPTE, Pécs

Laáb Ágnes (1996): Út a vállalkozások felnőtté válásához. Lektorálta és szerkesztette: Varsányi Judit. BKE VKI, Budapest

Virág Miklós (1996): Pénzügyi mutatószámok és csődelőrejelzés. Lektorálta és szerkesztette: Varsányi Judit. BKE VKI, Budapest

Alkotószerkesztés, szaklektorálás idegen nyelven

3 alkotószerkesztés, 5 szaklektorálás idegen nyelven

Alkotószerkesztés és lektorálás a Miklós Virág–Attila Fiáth (2010): „Financial Ratio Analysis” című szakkönyvhöz. Aula Kiadó, Budapest.

Egységes tematikaanyag összeállítása (2010) a Zsigmond Király Főiskola GVI és NPTI oktatói által az Erasmus-képzés számára ajánlott angol nyelvű tematikákból. 23 tematika alkotószerkesztése. Zsigmond Király Főiskola, Budapest.

Virág, M. (2004): Financial Analysis, Bankruptcy Prediction. Pallas Könyvek Kiadói Műhely Kft., Budapest, 2004. ISBN 963 9207 95 0 Alkotószerkesztés és szaklektorálás

Simons, R. (2000): Mennyire kockázatos vállalatuk működése? Harvard BusinessManager. Budapest, 2000/3. 31-42. – Cikkfordítás szaklektorálása

Eisenhardt, K. M. Brown, Sh. I. (2000): Foltozás – üzleti portfóliók átszabása dinamikus piacokon. Harvard BusinessManager. Budapest, 2000/3. 43-52. – Cikkfordítás szaklektorálása

Goold, M.–Campbell, A. (1999): A valódi szinergiák keresése. – Cikkfordítás szaklektorálása Harvard BusinessManager, Budapest, 1999. 3.

Tematika, jegyzetterv, prezentáció kéziratban, magyar nyelven

3 jegyzetterv, 1 kurzusajánlat, 73 magyar nyelvű tananyag és segédlet

Sipos Zoltán–Varsányi Judit (2011): Marketingstratégia – marketingtervezés. Jegyzetterv a Bizottság által elfogadva. Zsigmond Király Főiskola, Budapest.

Dovala Márta–Varsányi Judit (2011): Tanulástechnika a gyakaorlatban. Jegyzetterv a Bizottság által elfogadva. Zsigmond Király Főiskola, Budapest.

Varsányi Judit (2011): Vezetés-szervezés a gyakorlatban. Jegyzetterv a Vezetés-szervezés II. tantárgyhoz, a Bizottság által elfogadva. Zsigmond Király Főiskola, Budapest.

Varsányi Judit (2011): Vezetőképzési kurzusajánlat részletes tematikája a Vietnámi Kereskedelmi és Ipari Tanulmányok Intézete (VITIS) részére 10-13 napos budapesti, intenzív továbbképzés céljára. Zsigmond Király Főiskola, Budapest.

Varsányi Judit (2011): Prezentáció a Vezetés-szervezés II. tantárgyhoz. 404 PPT képkocka. Zsigmond Király Főiskola, Budapest.

Varsányi Judit (2011): Prezentáció a Tudásmenedzsment tantárgyhoz. 324 PPT képkocka. Zsigmond Király Főiskola, Budapest.

Varsányi Judit (2011): Prezentáció a Vállalati válságkezelés kurzushoz. Operatív válságkezelés, 95 PPT-képkocka. Corvinus Egyetem, Budapest.

Varsányi Judit (2011): Válságkezelési esettanulmány a Vállalati válságkezelés kurzushoz. 38 PPT-képkocka. Corvinus Egyetem, Budapest.

Varsányi Judit (2011): Prezentáció a Vállalati válságkezelés kurzushoz. Stratégiai válságkezelés, 83 PPT-képkocka. Corvinus Egyetem, Budapest.

Varsányi Judit (2010): Társadalmi szerkezet és életstílus. Prezentáció a Fogyasztói magatartás tantárgyhoz. 82 PPT-képkocka. Zsigmond Király Főiskola, Budapest.

Varsányi Judit (2010): Vásárlói elégedettség. Prezentáció a Fogyasztói magatartás tantárgyhoz. 96 PPT-képkocka. Zsigmond Király Főiskola, Budapest.

Varsányi Judit (2010): Család és háztartás. Prezentáció a Fogyasztói magatartás tantárgyhoz. 91 PPT-képkocka. Zsigmond Király Főiskola, Budapest.

Varsányi Judit (2010): Gyermekek mint fogyasztók. Prezentáció a Fogyasztói magatartás tantárgyhoz. 75 PPT-képkocka. Zsigmond Király Főiskola, Budapest.

Varsányi Judit (2010): Prezentáció a Szervezeti magatartás tantárgyhoz. 300 PPT képkocka. Zsigmond Király Főiskola, Budapest.

Varsányi Judit (2010): Prezentáció a Tanulástechnika a gyakorlatban tantárgyhoz. 328 PPT-képkocka. Zsigmond Király Főiskola, Budapest.

Varsányi Judit (2010-2011): Prezentáció a Vállalatgazdaságtan tantárgyhoz. 380 PPT képkocka. Zsigmond Király Főiskola, Budapest.

Varsányi Judit (2010-2011): Prezentáció a Marketingstratégia–marketingtervezés tantárgyhoz. 344 PPT képkocka. Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola, Budapest.

Varsányi Judit (2009): Prezentáció a Szervezeti magatartás tantárgyhoz. 264 PPT képkocka. Harsányi János Főiskola, Budapest.

Varsányi, J. (2009): Brand Management curriculum, presentations & games for Marketing course at ESSCA Hungary. 400 slides & 4 games. Agistra Studio, Budapest, January 2009.

Varsányi Judit (2009): Értékteremtő, logisztikai folyamatok menedzsmentje. Tantárgyi tematika Marketing MSc-képzéshez. SZE–HJF, Budapest, 2009. június

Varsányi Judit (2009): Gazdasági rendszerek menedzsmentje. Tantárgyi tematika Marketing MSc-képzéshez. SZE–HJF, Budapest, 2009. június

Varsányi Judit (2008): Hatékony időgazdálkodás. Szemináriumi előadás a Dashöfer Szakkiadó Kft. szervezésében. 102 PPT képkocka és három esetjáték. Agistra Stúdió, Budapest, 2008. szeptember 22.

Varsányi Judit (2008): Prezentációk és esetjátékok a Tevékenységmenedzsment tantárgyhoz. 250 PPT képkocka és 15 esetjáték (30 oldal). Harsányi János Főiskola, Budapest

Varsányi Judit (2008): Prezentációk és esetjátékok a KKV-k fejlődése és versenyképessége tantárgyhoz. 180 képkocka és 16 esetjáték (38 oldal). Harsányi János Főiskola, Budapest

Varsányi Judit (2007): Esetjátékok a Vezetés-szervezés tantárgyhoz. Három csapatjáték: KKV működésének elindítása, Szervezeti felépítés fejlesztése, Ingatlanforgalmazás sikeresélyei. Harsányi János Főiskola, Budapest

Varsányi Judit (2006): A Cosmetix cég üzleti tervének bírálata. Komplex tervezési feladat Üzleti tervezés c. tantárgyhoz. Harsányi János Főiskola, Budapest

Varsányi Judit (2005): Az értékelemzés főbb módszertani elemei. Előadásanyag az Innovációs menedzsment kurzus hallgatóinak. PPT prezentáció, 13 diakép. SZE JGK, Győr, 2005. november

Varsányi Judit (2005): Gyakorlati példák az értékelemzés alkalmazásából. Előadásanyag az Innovációs menedzsment kurzus hallgatóinak. PPT prezentáció, 14 diakép. SZE JGK, Győr, 2005. november

Varsányi Judit (2005): Prognosztikai megfontolások. Előadásanyag az Innovációs menedzsment kurzus hallgatóinak. PPT prezentáció, 31 diakép. SZE JGK, Győr, 2005. november

Varsányi Judit (2005): Fejlődési folyamatok jellegzetességei. Előadásanyag az Innovációs menedzsment kurzus hallgatóinak. PPT prezentáció, 21 diakép. SZE JGK, Győr, 2005. november

Varsányi Judit (2005): Fejlődés és innováció. Előadásanyag az Innovációs menedzsment kurzus hallgatóinak. PPT prezentáció, 13 diakép. SZE JGK, Győr, 2005. november

Varsányi Judit (2005): Innovációs mozgástér és kihasználása. Előadásanyag az Innovációs menedzsment kurzus hallgatóinak. PPT prezentáció, 38 diakép. SZE JGK, Győr, 2005. november

Varsányi Judit (2005): Versenyképesség és innováció. Előadásanyag az Innovációs menedzsment kurzus hallgatóinak. PPT prezentáció, 95 diakép. SZE JGK, Győr, 2005. november

Varsányi Judit (2005):. Válságok természete, okai és kezelése. Előadásanyag a SZE Doktori Iskola Válságmenedzsment tantárgyához. PPT prezentáció, 113 diakép. SZE JGK, Győr, 2005. szeptember

Varsányi Judit (2005): Az egészséges vállalati működés. Előadásanyag a SZE Doktori Iskola Válságmenedzsment tantárgyához. PPT prezentáció, 170 diakép. SZE JGK, Győr, 2005. szeptember

Varsányi Judit (2005): Sikeres munkahelyi vezetés. Előadásanyag a SZE Doktori Iskola Válságmenedzsment tantárgyához. PPT prezentáció, 66 diakép. SZE JGK, Győr, 2005. szeptember

Varsányi Judit (2005):. Válságok természete, okai és kezelése. Előadásanyag a SZE Doktori Iskola Válságmenedzsment tantárgyához. PPT prezentáció, 113 diakép. SZE JGK, Győr, 2005. szeptember

Varsányi Judit (2005):. A tudás szerepe és menedzselése. Előadásanyag egyetemisták Tudásmenedzsment tantárgyához. PPT prezentáció, 28 diakép. SZE JGK, Győr, 2005. szeptember

Varsányi Judit (2005):. Vállalati tudáshasznosítás. Előadásanyag egyetemisták Tudásmenedzsment tantárgyához. PPT prezentáció, 58 diakép. SZE JGK, Győr, 2005. szeptember

Varsányi Judit (2005):. Tudáspiaci stratégiák. Előadásanyag egyetemisták Tudásmenedzsment tantárgyához. PPT prezentáció, 58 diakép. SZE JGK, Győr, 2005. szeptember

Varsányi Judit (2005):. Tudásmenedzsment és cégsiker. Előadásanyag egyetemisták Tudásmenedzsment tantárgyához. PPT prezentáció, 64 diakép. SZE JGK, Győr, 2005. szeptember

Varsányi Judit (2005): Cégstratégia és innováció. Habilitációs tantermi előadás anyaga. PPT prezentáció, 57 diakép, SZE JGK, Győr, 2005. június

Varsányi Judit (2005): A versenyképes vállalati termékkör kialakítása. Habilitációs eljárás tudományos előadás-anyaga.PPT prezentáció, 67 diakép, SZE JGK, Győr, 2005. június

Varsányi Judit (2004): Tudásstratégia, tudásmenedzsment. PPT prezentáció, 130 diakép. SZE JGK, Győr, 2004. december

Varsányi Judit (2004): Cégstratégia és üzleti tervezés. Tematika és PPT prezentáció. 228 diakép. BMGE–Agistra Stúdió, Budapest. 2004. november

Varsányi Judit–Hofer Mária (2004): Varsányi Judit–Hofer Mária: Termékstratégia emocionális közelítésben. PPT prezentáció Törőcsik Mária könyvfejezeteinek feldolgozásával. 70 diakép. SZE JGK, Marketing és Menedzsment tanszék, Győr, 2004. július

Varsányi Judit–Hofer Mária (2004): Termékstratégia racionális közelítésben. PPT prezentáció Varsányi Judit könyvfejezeteiből, egyéb saját és hivatkozott források felhasználásával. 124 diakép. SZE JGK, Marketing és Menedzsment tanszék, Győr, 2004. július

Varsányi Judit–Hofer Mária (2004): Innovációk a termékstratégiában. PPT prezentáció. 21 diakép, SZE JGK, Marketing és Menedzsment tanszék, Győr, 2004. február

Varsányi Judit (2003): Prezentáció és óravázlat Vállalati gazdaságtan tantárgyhoz. 300 diakép, SZE, 2003. szeptember

Varsányi Judit (2003): Értékelemzés és üzleti alkalmazása. Távoktatási prezentáció. 53 diakép, SZE, 2003. február

Varsányi Judit (2003): Tantárgyi tematikák kidolgozása Innovációs menedzsment posztgraduális szakirányú képzéshez öt tantárgyból (Innováció- és tudásmenedzsment, Értékelemzés, értékmenedzsment, Üzleti stratégia, üzleti tervezés, Innovációk finanszírozása, Innovációs és tenderkészség fejlesztése. Kézirat. SZE JGK, 2003. október

Varsányi Judit (2003): Tantárgyi koncepció a Műszaki Tudományi Kar angol nyelvű térítéses képzéséhez. Javaslat. SZE JGK Menedzsment tanszék, 2003. szeptember

Varsányi Judit (2000–2003): Esetjátékok a Menedzsment, Applied Strategy, Brand Management, Management Tools & Practice tantárgyakhoz. 20 esetjáték elektronikus adathordozón. SZE Menedzsment tanszék, 2000-2003.

Varsányi Judit (2000–2003): Esetjátékok és prezentációk a Marketing tantárgyhoz a kötelező irodalom kiegészítésére. 15 témakör, PPT 380 diakép, 10 esetjáték elektronikus adathordozón, a Menedzsment tanszék honlapján. SZE, 2000-2003.

Varsányi Judit (2002–2003): Cégmenedzsment – cégvezetés. Jegyzetterv és PPT prezentációk közgazdászhallgatók oktatásához. SZE, Győr, 2002. december.

Varsányi Judit (2000): Új tantárgyak tematikáinak összeállítása a SZIF Menedzsment tanszék képzésfejlesztéséhez Termékstratégia, Értékelemzés, Cégstratégiák megalapozása c. tantárgyakból. Kézirat, SZIF, Győr

Varsányi Judit (1997): Prezentáció és esetjáték orvosközgazdász hallgatók továbbképzéséhez. BKE–Agistra, Budapest

Varsányi Judit (1994): Új utak a tervezésben. Tematika és óravázlatok az European Business School posztgraduális képzéséhez. Kézirat. EBS, Budapest, 1994. június

Varsányi Judit (1991): Holisztikus cégterápia. In: V.J.: Vállalati diagnózis és terápia, 5. fejezet. Tematika, tananyagvázlat és fóliák a szakközgazdászképzés számára, alternatív tárgy indításához. Kézirat, BKE, Budapest, 1991. január

Varsányi Judit (1988): Vállalati stratégiai tervezés. Tananyag szemléltető ábrákkal. Kézirat. MKKE, Budapest

Varsányi Judit (1986–1992): Tematikák és tesztkérdések értékelemzésből, stratégiai tervezésből, marketingből az alapképzés, részidős egyetemi képzés és másoddiplomás mérnökközgazdász, orvosközgazdász képzés számára. Mintegy 15 tematika és 6 teszt-sorozat. MKKE, BKE kéziratok, Budapest

Varsányi Judit (1984): Mezőgazdasági hulladék vegyipari hasznosításának értékelemzéses hatékonyságjavítása. Esetjáték. MKKE, Budapest, 1984.

Varsányi Judit (1984): Alapozó elemzések a vállalati stratégiában. Ábragyűjtemény. A vezetőképző tanfolyamok szemléltető anyaga. ORSZÁGOS VEZETŐKÉPZŐ KÖZPONT, Budapest, 1984.

Varsányi Judit (1984): Az iparvállalati tervezés összefüggő rendszere. Oktatási ábragyűjtemény (saját és hivatkozott forrásokból). MKKE-OVK, Budapest, 1984.

Varsányi Judit (1983): Az értékelemzés oktatási projektjének módszertani ajánlása. Tanulmány az Ipari Vezetőképző Intézet számára. Kézirat, Budapest, 1983.

Varsányi Judit (1982): Szoftver és felhasználói útmutató a SZIMPO ANALKAL eljáráshoz, COMPUCORP kisszámítógépre. (A SZIMPO eljárás szerzője: dr. Megyeri Endre) Tanulmány. MKKE, Budapest, 1982.

Varsányi Judit (1981–82): Az értékelemzés módszertanának és gyakorlatának szemléltető anyaga. Oktatási segédlet. MKKE, Budapest, 1981-82.

Varsányi Judit (1981): A tervezési körök összefüggésrendszere. Oktatási szemléltető ábrák. (Témavezető: Megyeri Endre) MKKE-ÜM, Budapest, 1981.

Varsányi Judit (1980): A fővállalkozói továbbképzés tartalmi kérdései. Tanulmány és tematika-javaslat. MKKE-KTI, Budapest, 1980.

Varsányi Judit (1978–79): Elemzési esettanulmányok szoftverrel, COMPUCORP kisszámítógépre. MKKE KTI, Budapest.

Varsányi Judit (1978): A szakközgazdász-képzés fejlesztése. Előtanulmány, tematikák és tárgyfelépítési koncepciók. MKKE-KTI, Budapest.

Varsányi Judit (1978): A szocialista vállalat gazdaságtana. Tématanulmány a szakközgazdászképzés fejlesztéséhez. MKKE KTI, Budapest.

Varsányi Judit (1977): Irodalomfeldolgozás és tartalmi koncepció a vállalati diagnosztika tantárgy indításához. Tématanulmány a szakközgazdászképzés fejlesztéséhez. MKKE KTI, Budapest.

Tananyag CD-n, interneten, kéziratban tükörfordításban

37–37 esetjáték, 3–3 prezentáció, 4 tematika

Varsányi Judit (2005): Esetjátékok a Menedzsment, Applied Strategy, Brand Management, és Vállalatgazdaságtan tantárgyakhoz, ENG-HUN tükörfordításban. Összesen 74 esetjáték elektronikus adathordozón. SZE Marketing és Menedzsment tanszék, Győr. 140 oldal.

Varsányi Judit (2003): Menedzsment prezentációk ENG-HUN tükörfordításban. Animált, elektronikus formában, tanszéki honlapon. 170–170 diakép. SZE, 2003. február

Varsányi Judit (2003): Márkamenedzsment prezentációk ENG-HUN tükörfordításban. Animált, elektronikus formában, tanszéki honlapon. 300–300 diakép. SZE, 2003. május

Varsányi Judit (2003): Cégstratégia prezentációk ENG-HUN tükörfordításban. Animált, elektronikus formában, tanszéki honlapon. 200–200 diakép. SZE, 2003. január–december

Varsányi Judit (2000–2003): Új angol nyelvű tantárgyak tematikáinak összeállítása a SZIF és a SZE Menedzsment tanszék egyetemista hallgatóinak képzésfejlesztéséhez Applied Strategy, Management Tools & Practice és Brand Management c. tantárgyakból. Kézirat, SZIF–SZE JGK GTI, Győr

Varsányi Judit (1999): Applied Strategy. Elfogadott tantárgyfejlesztési pályázat a BKE ISC angol nyelvű képzéséhez. Kézirat. BKE, Budapest

Tananyag, prezentáció, tematika kéziratban, idegen nyelven

4 angol nyelvű tematika, 9 idegen nyelvű tananyag és segédlet

Varsányi Judit (2010): Prezentáció a Management Tools & Practice Erasmus-tantárgyhoz. 360 PPT képkocka. Zsigmond Király Főiskola, Budapest.

Varsányi Judit (2010): Prezentáció az Industrial Marketing Erasmus-tantárgyhoz. 416 PPT képkocka. Zsigmond Király Főiskola, Budapest.

Varsányi Judit (2010): Prezentáció a Brand Management Erasmus-tantárgyhoz. 400 PPT képkocka. Zsigmond Király Főiskola, Budapest.

Varsányi Judit (2010): Prezentáció az Applied Business Strategy Erasmus-tantárgyhoz. 280 PPT képkocka. Zsigmond Király Főiskola, Budapest.

Varsányi Judit (2010): Management Tools & Practice. Tematika Erasmus-képzéshez. ZSKF, Budapest.

Varsányi Judit (2010): Industrial Marketing. Tematika Erasmus-képzéshez. ZSKF, Budapest.

Varsányi Judit (2010): Brand Management. Tematika Erasmus-képzéshez. ZSKF, Budapest.

Varsányi Judit (2010): Applied Business Strategy. Tematika Erasmus-képzéshez. ZSKF, Budapest.

Varsányi Judit (2004): Prakticseszkie pribavlenija k sztrategiju firmü. PPT prezentáció orosz nyelvű szakmai oktatáshoz. 40 lap, SZE, Győr, 2004. szeptember

Varsányi Judit (2004): Applied Strategy. Kibővített PPT prezentáció angol nyelvű stratégiaoktatáshoz. 217 lap, SZE, Győr, 2004. december

Varsányi Judit (2002–2003): Applied Strategy c. angol nyelvű egyetemi oktatási kurzus tananyaga és jegyzetterve. 130 oldal. Kézirat. SZE, Győr, 2002. december.

Varsányi Judit (2002–2003): Management Tools and Practice c. angol nyelvű egyetemi oktatási kurzus tananyaga és jegyzetterve. 120 oldal. Kézirat. SZE, Győr, 2002. december

Varsányi Judit (2002–2003): Brand Management c. angol nyelvű egyetemi oktatási kurzus tananyaga és jegyzetterve. 150 oldal. Kézirat. SZE, Győr, 2002. december

Szaktanulmányok idegen nyelven

12 angol nyelvű szaktanulmány

Mikus, I. D.–Varsányi, J. (2007): Curriculum of Project Development Courses. Manuscript. Europrofessional EC–Agistra Studio–Erenet, 6th September 2007.

Mikus, I. D.–Varsányi, J. (2007): Customer Care. Training Module Description. Study for Forestur EU-Project, 26 p. in English-Hungarian versions. September 2007, Proyecto Foresturcore, Spain

Mikus, I. D.–Varsányi, J. (2007): Course „Customer Care”. Presentations to the EU-Project of Development of Tourist Services, 248 PPT-slides in English-Hungarian versions. September 2007, Proyecto Foresturcore, Spain

Mikus, I. D.–Varsányi, J. (2006): Valorisation. 9 p. EPMT–European Project Management Training Project, Europrofessional Hungary EC–Timan, Bratislava, December 2006.

Varsányi, J. (2006): TrainSME Toolkit Evaluation by SME & Students’ Surveys. Agistra Studio–MERIG Institute, Graz, November 2006.

Mikus, I. D.–Varsányi, J. (2006): EPMT Module IV.-Finalization. Consolidated Version, 24 p. EPMT–European Project Management Training Project, Europrofessional Hungary EC–Timan, Bratislava, September 2006.

Mikus, I. D.–Varsányi, J. (2006): TrainSME Dissemination Report. 21 p. MERIG R& D Institute, Graz, September, 2006.

Mikus, I. D.–Varsányi, J. (2006): Guidelines to a Proposal Writing Session. 7 p. EPMT–European Project Management Training Project, Europrofessional Hungary EC–Timan, Bratislava, June 2006.

Mikus, I. D.–Varsányi, J. (2006): Guidelines to the Elements of Integrated Work Program, 9 p. EPMT–European Project Management Training Project, Europrofessional Hungary EC–Timan, Bratislava, June 2006.

Varsányi, J.–Mikus, I. (2006): Evaluation Plan and Methodology for Assessment of Pilot Studies of TrainSME Project. 29 p. MERIG R& D Institute, Graz, January, 2006.

Varsányi, J.–Mikus, I. (2006): Evaluation Methodology of TrainSME Project. – Annex to the Evaluation Plan. 46 p. MERIG R& D Institute, Graz, January, 2006.

Varsányi, J.–Mikus, I. (2005): Evaluation of Training Needs at SMEs. Agistra Studio–Europrofessional EC, Budapest, June 2005.

Szaktanulmányok magyar nyelven

78 felsorolt, és mintegy 100 további szaktanulmány

Józsa László–Varsányi Judit (2006): A Vasi Volán Zrt. kilátásai a 2006. utáni időszakra. Helyzetértékelő kutatási tanulmány, javaslatokkal. 81 p. Universitas Győr KHT, Győr, 2006. november

Varsányi Judit (2003): Stratégiai cégdiagnózis a Contec Építőgépipari Rt. céganyagai, építőipari statisztikák és a vezetői team tagjaival készült interjúk alapján. Tanulmány. Agistra Stúdió, Budapest, 2003. július

Varsányi Judit (2003): Az MVM Rt. Igazgatóságának működési diagnózisa, fejlesztési javaslatokkal. Tanulmány cégjogi ajánlások, saját igazgatósági, FB és cégtanácsadási tapasztalatok alapján. Agistra Stúdió, Budapest, 2003. augusztus

Varsányi Judit (2003): Ajánlat az Ápv Rt. részére, az Erdészeti Portfolió vagyonkezelési elveinek kialakítására. Tanulmány. Economix Rt. Budapest, 2003. február

Varsányi Judit (2003): Az Economix Rt. bemutatása. Cégprezentáció, 30 PPT diakép. Agistra Stúdió, Bp. 2003. február

Varsányi Judit (2002): Módszertani javaslat, teamvezetés és tartalmi koncepció a Magyar Értékelemzők Társasága részére, a MÉT stratégiai tervének összeállításához. Agistra Stúdió, Budapest, 2002. március.

Varsányi Judit–Görög Mihály (2002): Üzleti terv és Széchenyi–tervpályázat összeállítása a ViTe 2000 Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. részére, beszállítói kis- és középvállalkozások fejlesztési célú beruházásainak támogatására. Görög Bt.–Agistra Stúdió, Nagykanizsa, 2002. január

Varsányi Judit (2001): Balanced Scorecard vezetői tréning és BSC módszertani, alkalmazási javaslat a Nitrokémia 2000. Rt. részére. Agistra Stúdió, Budapest, 2001. június.

Varsányi Judit–Matula Miklós–Komlósi Jenő (2001): A Tesco Nemzetközi Tanácsadó Kft. stratégiai terve. Team-vezetés és a tervjavaslat összeállítása, Economix, Budapest, 2001. március.

Varsányi Judit (2001): Koncepció többségi állami tulajdonú társaságok cégstratégiáinak értékelésére. ÁPVRT–Agistra, Budapest, 2001. február.

Varsányi Judit (2001): Az ÁPVRT. közlekedési portfóliójába tartozó VOLÁN társaságok cégstratégiáinak összegző értékelése, javaslatokkal. Tanulmány. ÁPVRT–Agistra Stúdió, Budapest, 2001. február

Varsányi Judit–Görög Mihály–Matula Miklós (2001): 24 Volán–társaság cégstratégiáinak egyedi értékelése. ÁPVRT–Agistra, 2001. január–február

Varsányi Judit (2001): Módszertani útmutató és szaktanulmány a Volán társaságok stratégiai terveinek opponálására. Kézirat az ÁPVRT részére. ÁPVRT–Agistra Stúdió, Budapest, 2001. január

Varsányi Judit–Székely Erzsébet (2001): A Volánbusz Rt. stratégiai terve, 2001-2003. Team-vezetés és a tervjavaslat összeállítása. Economix–Agistra, 2001. április

Varsányi Judit–Matula Miklós–Komlósi Jenő–Tóth Imre (2001): A Nefag Erdészeti Rt. stratégiai üzleti terve a 2001–2003. közötti időszakra. Team-vezetés, üzleti-stratégiai tanácsadás és a tervjavaslat összeállítása, Economix–Agistra, Szolnok, 2001. január

Varsányi Judit–Matula Miklós–Komlósi Jenő–Sódar Pál (2001): A Kefag Erdészeti Rt. stratégiai üzleti terve a 2001–2003. közötti időszakra. Team-vezetés, üzleti-stratégiai tanácsadás és a tervjavaslat összeállítása, Economix–Agistra, Kecskemét, 2001. január

Varsányi Judit–Matula Miklós–Komlósi Jenő (2001): A Gemenc Erdészeti Rt. stratégiai üzleti terve a 2001–2003. közötti időszakra. Team-vezetés, üzleti-stratégiai tanácsadás és a tervjavaslat összeállítása, Economix–Agistra, Baja, 2001. január

Varsányi Judit (2000): EUFORMIX stratégiamodell és módszertani útmutató az Economix részére. Szellemi termék üzleti stratégiai tanácsadáshoz. Agistra, Budapest, 2000. október

Varsányi Judit (2000): A Vasi Volán Rt. stratégiai terve. Módszertani tréning, tanácsadás, teamvezetés és a cégstratégia összeállítása. Economix–Agistra, Szombathely, 2000. július.

Varsányi Judit (2000): Tulajdonosi pozíciót erősítő koncepció az erdészeti társaságok menedzsmentjének rendezett Stratégia 2000. konferencia alapján, javaslatokkal az ÁPVRT vagyongazdálkodásának korszerűsítésére. ÁPVRT–Economix, Budapest, 2000. július.

Varsányi Judit (2000): A vegyes portfólió társaságainak rendezett Stratégia 2000. konferenciát összefoglaló, értékelő tanulmány, javaslatokkal az ÁPVRT vagyongazdálkodásának korszerűsítésére. ÁPVRT–Economix, Budapest, 2000. április.

Varsányi Judit (2000): A mezőgazdasági társaságok menedzsmentjének rendezett Stratégia 2000. konferenciát összefoglaló, értékelő tanulmány, javaslatokkal az ÁPVRT vagyongazdálkodásának korszerűsítésére. ÁPVRT–Economix, Budapest, 2000. március

Varsányi Judit–Mikus István (1999): Tenderkészség fejlesztése. Esetjáték és prezentáció az NSZI Leonardo Iroda által szervezett konferenciához és műhelymunkához. Agistra Stúdió, Budapest

Varsányi Judit (1999): Cégstratégia. Módszertani ajánlás és prezentáció az ÁPV RT tulajdonosi, vagyonkezelői pozíciójának, és az állami tulajdonú társaságok stratégiai szemléletének erősítésére. ÁPVRT–Economix, Budapest, 1999. december.

Varsányi Judit (1999): A tulajdonos vagyonkezelő szerepét erősítő koncepció állami tulajdonú társaságok stratégiai esélyeinek hasznosítására. Tanulmány és javaslatterv az ÁPVRT vagyongazdálkodásának korszerűsítésére. ÁPVRT–Economix, Budapest, 1999. december.

Varsányi Judit (1999): Vezetőtovábbképző prezentáció és előadás a Cerbona Rt. felső-vezetőinek. Econovum, Budapest

Varsányi Judit (1998): Stratégiai prezentáció és cégtanulmány az AGROKER társaságairól. Coop-Inform, Budapest

Varsányi Judit–Mikus István (1998): Hogyan készítsünk pályázatokat? Forrásteremtés az iskolai projekteknek. Esetjáték és prezentáció az Agrárszakoktatási Intézet konferenciájára. Agistra Stúdió, Budapest

Varsányi Judit–Matula Miklós (1998): Az Inter-Európa Bank Rt. stratégiai diagnózisa, koncepciója és akcióterve. Teamvezetés és stratégiai tanulmány. AGISTRA–Optonika–IEB, Budapest

Varsányi Judit (1998): Stratégiamodell és banki adaptációja. Stratégiai diagnózis, akcióprogram és akciótervezési útmutató az Inter-Európa Bank részére. Agistra Stúdió, Budapest

Törőcsik Mária–Varsányi Judit (1998): Gyógyszerhasználat internetes témakutatása és tématanulmány gyógyszergyári marketingkoncepció összeállításához. Agistra–Medik, Pécs

Varsányi Judit–Mikus István (1997): Képzési programajánlat gazdajegyzők, agrármenedzserek, vállalkozó gazdálkodók továbbképzéséhez. Agro-Heves Közhasznú Társaság, Eger

Varsányi Judit (1996): A portfolió elemzés módszertana és gyakorlata. Oktatási prezentáció a Leadership Kft. részére. Agistra, Budapest

Csath Magdolna–Varsányi Judit (1996): Teamvezetés és tanulmány a Zoltek Viscosa Rt. üzletágainak portfólió elemzéséről. Agistra–Leadership–Zoltek, Nyergesújfalu

Varsányi Judit (1996): Bevezetés a BKV társaságainak működésébe. Üzleti tervezés és feltételrendszere. Prezentáció és tanulmány. Országos Humánpolitikai Egyesülés, Budapest

Varsányi Judit (1994): Az ÜT tagok üzletviteli partner-szerepe. Céltanfolyami menedzserképző tananyag. BKE Vezetőképző Intézet, Budapest, 1994. május.

Varsányi Judit (1994): Cégsiker ma és holnap. Menedzserképző tananyag ÜT tagok felkészítéséhez. BKE Vezetőképző Intézet, Budapest, 1994. március.

Varsányi Judit–Laáb Ágnes (1992): Az AGRIKON Solt Rt. csődmenedzselése. Stratégiai esélyelemzés, adósságrendezési és kibontakozási program. Tanulmány. InfoService Kft., Budapest

Varsányi Judit–Kunsági Andrea–Joó Ferenc (1992): Az OngroMAN Menedzserképző Kft. arculatterve. Tanulmány. Kézirat. OngroMan, Kazincbarcika

Varsányi Judit–Gombos Imre (1992): Befektetési kalauz. Tanulmány. Kézirat. Recept Kft., Budapest

Varsányi Judit (1992): Képzési koncepció a Merlin-Guérin VERTESZ cég magyar mérnökei részére. Merlin-Guérin Vertesz, Budapest, 1992. március.

Varsányi Judit (1992): Vállalkozások üzleti értékelése vagyonértékelés és piaci esélyelemzés alapján. BKV Menedzserképző tananyag, Kézirat. Agistra Stúdió, Budapest

Varsányi Judit–Laáb Ágnes (1992): Etikai kódex a COMEX cég vezetői számára. Tanulmány. VEKO Kft., Budapest, 1992.

Varsányi Judit–Laáb Ágnes (1991–1992): Szempontrendszer a COMEX átfogó vezetőváltásához, személyes pályázat-elbírálási tanácsadással. COMEX/VEKO, Bpest

Varsányi Judit – Mikus István – Horváth Edit – Laáb Ágnes – Kunsági Andrea (1991): Korunk menedzsere. Átfogó tematika agrármenedzser-képzéshez. Szellemi termék. Kézirat, Bábolna Rt.–Agistra Stúdió, Budapest

Gombos Imre–Varsányi Judit (1990–1991): Üzleti értékelési tanulmányok. (Közműterv, Pestépszer, Körös kazán, Hevesber, Építőipari Kisgépgyár, EL-CO) Hat cégtanulmány. Economix, Budapest

Varsányi Judit–Laáb Ágnes (1990–1991): Csődkezelési és reorganizációs stratégiák. (Agrikon Solt, Székesfehérvári Sütőipar, MBFB Rt.) Három cégtanulmány. VEKO, Budapest

Varsányi Judit (1990): Módszertani és tartalmi útmutató a Vegyépszer marketingstratégiájának megalapozására. Tanulmány. Economix, Budapest, 1990.

Horváth László–Varsányi Judit (1987–1988): "Stratéga" – Elméleti és módszertani ajánlás a vállalati gyakorlat számára. Tanulmánykötet-sorozat. MKKE–ECONOMIX, Budapest

Varsányi Judit (1987): A termelési struktúra elemzése és alakítása az építőiparban. A "VÁDISZ" tanulmány részanyaga. (Témavezető: Vecsenyi János) ECONOMIX, Budapest, 1987. október

Varsányi Judit (1987): Stratégiai tervmodell a VEGYÉPSZER számára. Tartalmi–módszertani ajánlás. Tanulmány. ECONOMIX, Budapest, 1987. november

Varsányi Judit (1987): OLIGOFOL elemzés és akcióprogram a versenyképesség javítására. Esettanulmány. IPM–IVI, Budapest, 1987. december.

Varsányi Judit (1987): A Vegyépszer vállalat hálós akcióprogramja. Teammunkára épített összefüggésrendszer a stratégiai akciótervezéshez. Economix, 1987. november.

Varsányi Judit (1987): BENEFITT. Forgatókönyv és módszertani ajánlás az értékelemzés gyakorlati alkalmazásához. Tanulmány. Alkotó Ifjúság Egyesülés, 1987. február.

Varsányi Judit (1987): OLIGOFOL elemzés és akcióprogram a versenyképesség javítására. Esettanulmány. IPM-IVI, Budapest, 1987. december.

Besenyei Lajos – Kovács István – Mészáros Tamás – Mészáros Tamásné – Varsányi Judit – Virág Miklós – Kovács Károly (1986): VARITERV – Forgatókönyv, prognosztikai-módszertani ajánlás és felhasználói útmutató a számítógépes interaktív vállalati tervezéshez. Tanulmány szoftverrel. ECONOMIX, Budapest

Varsányi Judit (1986): AGISTRA – Forgatókönyv, folyamatmodell és módszertani ajánlás a vállalati stratégiai tervezéshez. Tanulmány. ECONOMIX, Budapest

Varsányi Judit (1985): Forgatókönyv és módszertani ajánlások a VIDEOTON pretervezési modell szakértői moduljainak működtetéséhez. (Témavezető: Besenyei Lajos) Tanulmány. ECONOMIX, Budapest.

Iványi Attila Szilárd et al. (1984): Értékelemzés és vállalati tervezés. Tanulmány. Kutatási részanyag az IPM részére. Társszerzői közreműködés. MKKE-IPM, 1984. október

Mészáros Tamás–Varsányi Judit–Gyöngyössy Zoltán (1985): Az előrelátás helyzete és fejlesztési lehetőségei a Fürlemho vállalatnál. Helyzetkép és javaslat. Tanulmány. Economix, Budapest, 1985. július.

Szabados Anna–Iványi Attila Szilárd–Varsányi Judit–Kopányi Mihály–Gáspár Péter (1983): Az értékelemzés és feltételrendszerének javítása az iparban. Kutatási tanulmány. MKKE, Budapest

Megyeri Endre et al. (1982): Az építőanyagipari irányítás általános tevékenység-hálója. Szerk. Varsányi Judit. MKKE, Budapest

Megyeri Endre et al. (1982): A tervezési körök koordinációs modelljének szemléltető ábrái. Szerk. Varsányi Judit. MKKE-Üvegipari Művek, Budapest

Varsányi Judit (1979): Módszertani keresztmetszet egy gyakorlati értékelemzés tapasztalatai alapján. Esettanulmány, Országos Vezetőképző Központ, Budapest.

Mészáros Tamás–Varsányi Judit (1977): A vállalati tervezés tapasztalatai és fejlődési irányai. Szocialista Vállalat kutatás. Kézirat. MKKE, Budapest

Faragó Mariann–Varsányi Judit et al. (1976): Felfújható gumimatrac értékelemzése. Tanulmány. Szerk.: Varsányi Judit. Elsődíjas csoportos OMFB pályamunka. TAURUS, Budapest

Fehér Erzsébet – Varsányi Judit – Gulyás József (1976): Felfújható campingcikkek értékelemzése. Esettanulmány az OMFB-MKKE KTI részére. TAURUS, Budapest

Fehér Erzsébet–Varsányi Judit (1976): Campingcikkek értékelemzése. Gyakorlati tapasztalatok, és terveink az értékelemzés folytatására. Pályázati kísérő anyag. TAURUS-OMFB-MKKE KTI, Budapest

Varsányi Judit (1976): Értékelemzés - buktatókkal. FIGYELŐ, 1976/34.

Fehér Erzsébet–Varsányi Judit (1975): Nagyvállalatok együttműködésének fejlődése és távlatai a szocialista nemzetközi munkamegosztásban. Szakdolgozat. MSZMP ML Egyetem, Budapest

Brindza Alice–Varsányi Judit–Gróf Jenő (1974): Az értékelemzés gyakorlati alkalmazása. „Taurus Trió” pályamunka. Taurus, Budapest

Üzleti tanácsadó munkák során 1974–1998 között készült mintegy 100 további cégtanulmány.

Budapest, 2011. augusztus 31.