Oktatási és tanácsadási referenciák (1977-2011)

2011-2013 Budapesti Corvinus Egyetem

 • Csődelőrejelzés és vállalati válságkezelés MBA kurzus keretében a Válságkezelés témakör tananyagának, gyakorlati feladatainak és prezentációjának összeállítása, előadások és vizsgáztatás

2010-2013 Zsigmond Király Főiskola

 • Főiskolai tanárként Vállalatgazdaságtan, Vezetés-szervezés, Szervezeti magatartás, Tudásmenedzsment, Tanulástechnika, Stratégiai tervezés, Stratégiai menedzsment tantárgyak oktatása
 • Erasmus kurzusok vezetése Management Tools & Practice, Brand Management, és Applied Business Strategy tantárgyakból
 • Erasmus progrmok koordinációja

2011-2012  Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola

 • Marketingtervezés kurzus vezetése
 • Commerce & Trade kurzus vezetése angol nyelven

2009-2011 ESSCA Magyarország

 • Brand Management és Industrial Marketing kurzusok oktatási anyagának összeállítása és kurzusvezetés

2007-2008 Europrofessional EC Hungary

 • Közreműködés a SlowFood, Forestur és Edura európai programok prezentációiának elkészítésében,

2008 Verlag Dashöfer Szakkiadó Kft.

 • Hatékony időgazdálkodás – szeminárium anyag elkészítése, előadás és tréningvezetés
 • Teljesítményértékelés a gyakorlatban – szeminárumi anyag, előadás és tréningvezetés
 • Hatékony ügyfélszolgálati menedzsment – szemináriumi anyag, előadás és tréningvezetés

2006 Vasi Volán Rt.

 • A közúti személyszállítás kilátásai napjainkban – vállalati kutatás.

2004-2009 Harsányi János Főiskola, Budapest

 • Főiskolai tanárként szakirány-tantárgyak oktatása (Vállalati gazdaságtan, Általános menedzsment, Vállalkozások stratégiája)
 • Saját esetjátékokra, szituációs játékokra épített gyakorlatvezetés szakirány-tantárgyakból, kiscsoportos hallgatói teammunkában
 • Új tantárgyak kidolgozása KKV-k stratégiája és tevékenységmenedzsment témakörben. Szakszemináriumi kurzusok vezetése.

2004-2005 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

 • Üzleti tervezési kurzusok vezetése
 • Részvétel PhD munkahelyi vitákon és nyilvános védéseken.  PhD értekezések opponálása

2003 Economix Rt.

 • Közreműködés pályázatírásban, tanulmánykészítésben

2003 Magyar Villamos Művek Rt.

 • Tanulmány az Igazgatóság ügyrendjének továbbfejlesztésére nemzetközi gyakorlat alapján

2003 Contec Épitőgépipari Rt.

 • A társaság stratégiai diagnózisának összeállítása team-vezetés alapján, javaslatokkal

2003 Optonika Kutatás-Fejlesztési Kft.

 • Üzleti stratégiai tanácsadás
 • Cégtanulmány összeállítása

2002 Axel Springer Magyarország

 • ASB-tréningvezetés a Cognit cég alvállalkozójaként

2002 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

 • Tanulmányok véleményezése, munkahelyi vitákon részvétel
 • PhD értekezések opponálása

2002 A ViTe 2000 Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Széchenyi-tervpályázata

 • Cégtörténet, cégdiagnózis, fejlődési mozgástér-elemzés interjúk és céganyagok alapján
 • Üzleti tervkészítés a cég tervezett bővülésének feltételrendszeréről, a szükséges fejlesztések eszközigényének, ráfordításigényének és elvárt eredményességének meghatározása
 • A cég bővülési koncepciójához szükséges eszközfejlesztés Széchenyi-tervpályázatának összeállítása

2001 Állami tulajdonú erdészeti társaságok cégstratégiáinak összeállítása teammunkában

 • A Kefag Rt., Nefag Rt. és Gemenc Rt. átvilágítása, stratégiai diagnózisa
 • Menedzserképzés prezentációval a stratégiai tervezésről és működésfejlesztésről
 • Stratégiai teamvezetés: célképző folyamat, működésfejlesztés, akcióprogram
 • A társaságok stratégiai tervének összeállítása

2001 A Vasi Volán Rt. cégstratégiájának összeállítása teammunkában

 • A cég átvilágítása, stratégiai diagnózisa
 • Menedzserképzés prezentációval a stratégiai tervezésről és működésfejlesztésről
 • Stratégiai teamvezetés: célképző folyamat, működésfejlesztés, akcióprogram és a társaság stratégiai tervének összeállítása

2001 A Volánbusz Rt. cégstratégiájának összeállítása teammunkában

 • A cég átvilágítása, stratégiai diagnózisa
 • Stratégiai teamvezetés: célképző folyamat, működésfejlesztés, akcióprogram és a társaság stratégiai tervének összeállítása

2000-2001 Tesco Nemzetközi Együttműködési és Tanácsadó Kft.

 • Menedzserképző előadás és vitavezetés a cégstratégiáról
 • Prezentációk a Tesco Kft. stratégiai tervezésének megalapozásához
 • Cégstratégia-alkotás irányítása teammunkában

2000-2007 Széchenyi István Egyetem (korábban Széchenyi István Főiskola), Győr

 • Tanszékvezetői feladatok ellátása a Menedzsment tanszéken 2000–2003. december 31-ig
 • Egyetemi docensi munkakörben alapozó és szakirány tantárgyak oktatása (Menedzsment, Marketing, Vállalati gazdaságtan, Cégstratégiák megalapozása, Termékstratégia)
 • Angol nyelvű kurzusok vezetése (Management, Applied Strategy és Brand Management), és az angol nyelvű tantárgyak tematikáinak, prezentációinak elkészítése.
 • Hazai és külföldi egyetemi és konferencia-előadások
 • Innovációs és tudásmenedzsment, Értékelemzés-értéktervezés kurzusok anyagának összeállítása, kurzusvezetés.
 • JGK Multidiszciplináris Társadalomtudományi Doktori Iskola, Győr: alapító tagság, PhD hallgatók kutatási témavezetése, Vállalati válságmenedzsment kurzus vezetése.

2000 Economix Közgazdász Egyetemi Részvénytársaság

 • Euformix stratégiamodell kifejlesztése és alkalmazása tanácsadó munkákhoz

1999-2001 Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt.

 • Konferenciaelőadások a Volán társaságok stratégiai esélyelemzéséről
 • Módszertani ajánlások és prezentációk a társaságok stratégiájának kialakításához
 • A konferenciaelőadások köteteinek alkotószerkesztése, tanácsadói javaslatokkal
 • Tanulmány az ÁpvRt felelős vagyonkezelői stratégiájának kialakításához
 • A Volán társaságok közül nyolc társaság stratégiai terveinek egyedi értékelése, majd 24 Volán társaság stratégiai terveinek összegző értékelése

1999 Nemzeti Szakképzési Intézet, Leonardo Iroda

 • Tenderkészség fejlesztése témában konferenciaelőadás, prezentáció
 • Tréning és műhelymunka irányítása és értékelése

1998 Coopinform Rt.–Autóker Gamma Kft.

 • Stratégiai menedzsment oktatás
 • Műhelymunka irányítása stratégiai tervezés és vezetés témakörében

1998 Agrárszakoktatási Intézet, Budapest

 • Szakképzési intézmények igazgatóinak országos továbbképzése
 • Tenderkészség fejlesztési esetjáték kidolgozása és irányítása teammunkában

1998 Inter-Európa Bank Részvénytársaság, Budapest

 • Stratégiai menedzsment oktatás
 • Bankstratégia összeállítása teammunkában, stratégiai akcióprogrammal

1996 Zoltek Viscosa Rt., Nyergesújfalu

 • Módszertani oktatásra alapozott portfólió elemzés a Leadership Kft. megbízásából

1996 HUDEFO Magyar Fejlesztési Alapítvány, Budapest

 • EURO-Partnership koncepció összeállítása team-munkában

1996 Országos Humánpolitikai Egyesülés, Budapest

 • Bevezetés a Budapesti Közlekedési Vállalat Kft-inek működésébe.
  Előadás konzultációval

1995-1997 DUNAFERR Rt., Dunaújváros/BKE Vezetőképző Intézet, Budapest

 • Középvezetői továbbképző kurzusok stratégiából és üzleti tervezésből
 • Előadás a Marketing Klub tagjainak intuitív prognosztikából és marketing stratégiából

1995 VARIENS Kft., Soltvadkert

 • Üzleti-stratégiai tanácsadás kereskedelmi vállalkozáshoz

1994 Phylaxia/Sanofi Rt., Budapest

 • Gazdasági elemzések és üzleti tervezés vállalati team-munkában
 • A cég üzleti jelentésének összeállítása céganyagok és konzultációk alapján

1994 MATÁV Rt., Budapest

 • Stratégia és üzleti tervezés oktatása menedzserképző kurzusokon

1994 Humán Stúdió, Budapest

 • Stratégia és üzleti tervezés oktatása menedzserképző kurzusokon

1993-1995 KFKI Számítástechnikai Rt., Budapest

 • Helyzetértékelés, esélyelemzés
 • A stratégiai tervező team-munka irányítása
 • Üzleti tervkészítésben tanácsadói közreműködés és cégtanulmány

1993-1999 European Business School, Budapest

 • Stratégiai tervezés oktatása
 • Vállalati tervezés, üzleti tervezés oktatása
 • Diplomakurzus üzleti stratégiából és üzleti tervezésből

1993 Magyar Befektetési és Fejlesztési Bank Rt., Budapest

 • Hitelkonszolidációba bevont cégek átvilágítása, gyorselemzése a VEKO Kft. képviseletében
 • Munkaszerződések tartalmának összeállítása
 • Reorganizációs tanácsadás

1993 Magyar Minőség Társaság, Budapest

 • Minőségstratégia előadások csúcsvezetők továbbképző konferenciáin

1993 MOL Rt./ECONOVÁTOR Kft., Budapest

 • Felsővezetők továbbképzése stratégiai menedzsment témában, esetjátékkal

1993 „Benned a Lehetőség” Alapítvány, Budapest

 • Diplomások továbbképzése életpálya-programokhoz, vállalkozások indítása, feltételei és tervezése témakörben

1993 CziLaB Rt., Budapest

 • Üzleti terv környezetvédelmi kutatás-fejlesztési és szolgáltató tevékenység megalapozására az InfoService Kft. megbízásából

1992-1998 Miskolci Egyetem Dunaújvárosi Főiskolai Kara, Dunaújváros

 • Vállalati stratégia oktatása
 • Üzleti tervezés oktatása

1992-1993 HEADMAN Menedzserképző Stúdió, Budapest

 • Cégépítés, arculattervezés
 • Prospektus, képzési tematikák, programtervek

1992 AGRIKON Solt Rt.

 • Csődmenedzselés: helyzetértékelés, piaci esélyelemzés, stratégiai lehetőségek vizsgálata, adósságrendezési és kibontakozási program összeállítása az InfoService Kft. megbízásából

1992 Pestépszer Vállalat

 • Közreműködés a vállalat üzleti értékelésében a Recept Kft. megbízásából

1992 COMEX Rt., Budapest

 • Vezetői szakmai követelményrendszer kidolgozása
 • Vállalati vezetőcsere-pályázat személyi anyagának elbírálásában közreműködés

1992 Mezőgépfejlesztő Ipari Rt.

 • Csődelhárító helyzetértékelés, átfogó és részletes stratégiai diagnózis
 • Kibontakozási lehetőségek vizsgálata, a csődelhárítás és a kibontakozás teljeskörű akcióprogramjának kidolgozása

1992 PURÁTOR Kft, Budapest

 • Környezetvédelmi vagyonértékelés pályázati előkoncepciójának kidolgozása, pályázati anyag összeállítása

1992 Sütőipari Vállalat, Székesfehérvár

 • Stratégiai helyzetelemzés, versenyképesség-vizsgálat, üzleti értékelés, a privatizáció előkészítése

1992 VOCA Iroda, Budapest

 • Cégimázsépítésben közreműködés, cégismertető és konferencia-előkészítő anyagok összeállítása

1992 Econovum, Budapest

 • A Stollwerck Kft. Magyarország szervezetfejlesztési koncepciójának szakfordítása és szerkesztése

1992 Budapesti Közlekedési Vállalat

 • Középvezetők oktatása és stratégiai esetjáték a BKE Vezetőképző Intézet megbízásából

1992 Business Success, Budapest

 • Közreműködés tananyagok készítésében, szerkesztésében, oktatásban

1992 VERTESZ Tervező és Szerelő Vállalat, Budapest

 • Oktatási koncepció középvezetők továbbképzéséhez

1991-1993 VEKO Kft., Budapest

 • Ajánlati tevékenység, szerződések kidolgozása, cégmarketing munka

1991-1992 ECONOMIX Közgazdász Egyetemi Rt., Budapest

 • A tanácsadó cég stratégiai tervezőmunkájának irányítása
 • Ajánlatok készítése tanácsadói cégmunkákhoz

1991-1992 EL-CO Részvénytársaság, Budapest

 • A cég üzleti értékének meghatározása
 • Üzleti tervezés

1991 Építőipari Kisgépgyártó Vállalat, Kalocsa

 • Helyzetelemzés, üzleti értékelés

1991 Heves Megyei Beruházó Vállalat

 • Helyzetfelmérés, és a cég üzleti értékének meghatározása

1991 HUNGAROTEX Külkereskedelmi Vállalat, Budapest

 • Átfogó vállalatdiagnózis
 • Stratégiai terv és akcióprogram

1991 Körös Kazángyártó Vállalat, Békéscsaba

 • A cég üzleti értékének meghatározása

1991 Közműtervező Vállalat

 • Helyzetfelmérés, és a cég üzleti értékének meghatározása

1992 AGRIKON Solt Rt.

 • Csődmenedzselés: helyzetértékelés, piaci esélyelemzés, stratégiai lehetőségek vizsgálata, adósságrendezési és kibontakozási program összeállítása

1990 A-CLIMAX GmbH., Budapest

 • Üzleti terv, megvalósíthatósági tanulmány
 • Közreműködés klímaberendezések gyártására irányuló vegyesvállalat létrehozásában

1990 AGROBER Programiroda, Budapest

 • Közreműködés tanulmánytervek, oktatási anyagok össze­állításában

1990 AGROMARKETING Kft. Budapest

 • Piaci információs anyagok összeállítása

1990 L+L Kft., Hódmezővásárhely

 • Élelmiszeripari fejlesztés üzleti terve
 • Megvalósíthatósági tanulmány külföldi tőkebevonáshoz

1989 Alumíniumszerkezetek Gyára, Hódmezővásárhely

 • A termékszerkezet „OLIGOFED” piacképesség-elemzése
 • Átfogó vállalatdiagnózis
 • Stratégiai terv és akcióprogram

1989 IKARUS Járműipari Vállalat, Budapest

 • Átfogó vállalatdiagnózis
 • Előtanulmányok a stratégiai terv összeállításához

1989 KLÍMA Ipari Kisszövetkezet, Budapest

 • Társasági átalakulás előkészítése
 • Üzleti terv, megvalósíthatósági tanulmány
 • Külföldi tőkebevonás előkészítése

1989 Kossuth Nyomda, Budapest

 • Stratégiai tervezési tanácsadás

1989 Miskolci Postaigazgatóság, Miskolc

 • Értékelemzési tanácsadás
 • Postai járműgazdálkodás értékelemzése

1988 SZÖVOSZ TK., Budapest

 • Továbbképzési, oktatási tematikák stratégiai tervezésből

1988 Telefongyár, Budapest

 • Tervezési tanácsadás (tanszéki csapatmunka)
 • Stratégiai alapozó információk koncepciója
 • Forgatókönyv a stratégiai tervezéshez

1988 Villamos Állomásszerelő Vállalat, Budapest

 • Válságelemzés
 • Kibontakozási koncepció, stratégiai elemekkel

1987-1989 Phylaxia Oltóanyagtermelő Vállalat, Budapest

 • Stratégiai tervezési tanácsadás
 • A termékszerkezet „OLIGOFOL” verseny-elemzése
 • Átfogó vállalatdiagnózis
 • Stratégiai terv összeállítása teammunka alapján
 • A stratégiai akciók forgatókönyve és taktikai ajánlások

1987 Alkotó Ifjúság Egyesülés, Budapest

 • „BENEFITT” értékelemző módszertani tanulmány
 • Értékelemző tanácsadás
 • Tervezési tanácsadás

1987 Bajai Bútorgyár, Baja

 • Tervezési tanácsadás

1987 Delta Ipari Kisszövetkezet, Tatabánya

 • A termékszerkezet „OLIGOFOL” verseny-elemzése
 • Cégdiagnózis, stratégiai terv, akcióprogram

1987 Ipari Vezetőképző Intézet, Esztergom

 • Értékelemzés-módszertani és menedzserképző előadások
 • Esettanulmányok, szemléltető anyagok

1987 Magyar Optikai Művek

 • Stratégiai tervezési esetjáték
 • A termékszerkezet portfólió elemzése

1987 Magyar Tudományos Akadémia, IKCS, Budapest

 • Az értékelemzés súlya, lehetőségei
 • A struktúrafejlesztés szerepe, távlatai

1987 Soroksári Vasöntöde, Budapest

 • Válságelemzés
 • A termelési szerkezet verseny-elemzése
 • Kibontakozási koncepció, stratégiai elemekkel

1986-1993 OngroMan Menedzserképző Kft., Kazincbarcika

 • Menedzserképző előadások, esettanulmányok
 • Oktatási szemléltető anyagok
 • Arculattervezés stratégiai előkoncepcióval

1986-1991 VEGYÉPSZER Részvénytársaság, Budapest

 • Átfogó vállalatdiagnózis
 • Hosszútávú üzletági prognózisok
 • Stratégiai terv és akcióprogram
 • A stratégiai akciók logikai hálója
 • Forgatókönyv az akciótervek megvalósításához
 • Válságelemzés góckereséssel
 • Cégterápiai koncepció
 • Marketing stratégia
 • Tartalmi útmutató a cégismertető összeállításához
 • Feltételvizsgálat és előtanulmány külföldi tőkebevonáshoz

1986 ECONOMIX Közgazdász Egyetemi Rt., Budapest

 • A stratégiai tervezés „AGISTRA” forgatókönyve
 • „STRATÉGA” tervezési tanulmányok szerzőtársként
 • „VÁDISZ” diagnosztikai tanulmány részanyaga szerzőtárssal

1986 ACÉLINFORM Kft. Dunaújváros

 • Forgatókönyv a stratégiai tervezéshez
 • Közreműködés verseny-elemzésben
 • Stratégiai tanácsadás

1986 ELEKTROCOOP Szervező Vállalat, Budapest

 • Gyorsátvilágítás, javaslatokkal

1986 GANZ MÁVAG, Zalaegerszeg

 • Járműalkatrész értékelemzése

1986 Ganz Villamossági Művek, Budapest

 • Átfogó vállalatdiagnózis
 • Stratégiai terv és akcióprogram

1985 FÜRLEMHO Vállalat, Budapest

 • A termékszerkezet portfólió elemzése
 • Üzletpolitikai koncepció

1985 VIDEOTON Vállalat, Székesfehérvár

 • Célirányos vállalatdiagnózis
 • Szerkezetfejlesztési, tervezési tanácsadás
 • A 3 éves pretervezés tartalmi modellje szerzőtársként
 • A számítógépes interaktív tervezés koncepciója

1984 AGROKER, Szeged

 • Számítástechnikai fejlesztési koncepció
 • Tervezési tanácsadás

1984 Alföldi Cipőgyár, Kiskunfélegyháza

 • Számítástechnikai fejlesztési koncepció
 • Költséggazdálkodás fejlesztési program
 • Tervezési tanácsadás

1984 Borsodi Vegyikombinát, Kazincbarcika

 • A kaprolaktám gyártás gazdaságossági elemzése
 • A PVC vertikum krízismenedzselése – tanulmány szerzőtársként
 • A termékszerkezet portfólió elemzése – résztanulmány
 • Stratégiai tervezési tanácsadás

1984 Mohácsi Farostlemezgyár, Mohács

 • A termékszerkezet portfólió elemzése
 • Stratégiai fejlesztési koncepció

1983 Ipari Minisztérium, Budapest

 • Az értékelemzés hazai fejlesztésének programja – résztanulmány
 • Értékelemzés és vállalati tervezés (tanulmány)

1983 PRODUKTORG Szervezési Vállalat, Budapest

 • Ábragyűjtemény értékelemzésből
 • Közreműködés oktatási anyagok összeállításában

1983 STRUKTÚRA Szervezési Vállalat, Budapest

 • Timföldgyári tevékenység értékelemzése (esettanulmány)

1982-1983 BKE Vezetőképző Intézet (volt OVK), Budapest

 • Posztgraduális oktatás és menedzserképzés: stratégia, üzleti tervezés, értékelemzés, üzletviteli szerepjáték
 • Esettanulmányok, szemléltető anyagok, tesztek és szituációs játékok
 • ÜT Tagok Akadémiája: oktatás, tananyagkészítés, esetjátékok

1982 Ingatlankezelő Vállalat, Budapest

 • Működőképesség-elemzés
 • A költséggazdálkodás elemzése és fejlesztése

1981 Üvegipari Művek, Budapest

 • Tervezési rendszerfejlesztés (tanszéki csapatmunka)
 • Az éves tervmutatók számítógépes koordinációs modellje – rendszertervben közreműködés

1979-2000 BKÁE Alkalmazott gazdaságtan tanszék (korábban MKKE, BKE)

 • Egyetemi docensi munkakörben oktatás, kutatás graduális és posztgrad. kurzusokon
 • Diplomakurzusok (értékelemzési, stratégiai, üzleti tervezési témákban)
 • Esettanulmányok, esetjátékok, oktatási prezentációk
 • Diplomamunkák bírálata

1977-1979 BKE Közgazdasági Továbbképző Intézet

 • Esettanulmányok Compucorp számítógépre
 • Képzésfejlesztési koncepciók összeállítása
 • Vállalati stratégia és tervezés oktatása

1961-1977 TAURUS Gumiipari Vállalat, Budapest

 • Termékismertetők, háziszabványok
 • Technológiai és minőségi előírások, műveleti utasítások
 • Fejlesztőmérnöki tevékenység – üzletági fejlesztési tervek, részstratégiák
 • Exporttermék értékelemzése (1976: díjnyertes országos pályamű team-munkában

Budapest, 2013. március 10.

                                                                                                                 
                                                                                                     dr. habil Varsányi Judit
                                                                                               üzleti stratégiai tanácsadó
                                                                                                     főiskolai tanár