Oktatás

Egyetemi, főiskolai kurzusok

Jelenleg a Zsigmond Király Főiskola tanáraként vállalatgazdaságtant, vezetés-szervezést, szervezeti magatartást, stratégiai tervezést, tudásmenedzsmentet és tanulástechnikát, angol nyelven applied business strategy és brand management tantárgyat, a Corvinus Egyetemen vendégtanárként vállalati válságmenedzsmentet, az ESSCA Magyarország vendégtanáraként industrial marketinget és brand managementet, a BKF-en commerce and trade tantárgyat tanítok. Az oktatást részben saját tankönyveim, jegyzeteim alapján, részben saját prezentációimmal és gyakorlati példákra kidolgozott kiscsoportos esetjátékaimmal folytatom.

Gyakorlati képzés esetjátékokkal

Az esetjátékok alkalmazása az AGISTRA Stúdió egyik jellemző módszertani sajátossága. Cégem széles körben alkalmazza és folyamatosan fejleszti ezeket a módszertani segédleteket, mind több területre kiterjesztve az üzleti élet, és az alkalmazott stratégia módszertani ajánlásait. Az esetjátékok a termelés vagy szolgáltatás egyes területeire jellemző üzleti, döntési helyzeteket dolgozzák fel prezentációk és rávezető kérdések formájában, a tevékenységi sajátosságokat tükröző módszertani keresztmetszetben.

Esetjátékaim gyakorlatias eszközök mind a felsőoktatásban, mind a vállalati tréningek során. Kiscsoportos módszerrel, megfelelő szereposztásban aktivizálják a résztvevőket, programozott formában késztetik információgyűjtésre, gondolkodásra és döntésre a cégvezetést szimuláló teamtagokat.  Az egyetemi, főiskolai háttér tapasztalatai az ilyen jellegű készségfejlesztés során jól hasznosíthatók.

Céges oktatás

Üzleti vállalkozások és tanácsadócégekfelkérésére céges oktatást is vállalok saját prezentációimal és tréninganyagaimmal. Legutóbb a Dashöfer Kft-nél vezettem tréningeket vállalati teljesítményértékelés , ügyfélszolgálati menedzsment és vezetői időgazdálkodás témájában.