Tanácsadás

KKV-k versenyképességének erősítése

A kis- és középvállalkozások, népszerű rövidítéssel KKV-k versenyképessége Magyarországon elsősorban e cégek beszálíltói pozíciója szempontjából játszik fontos szerepet. Versenyképességük erősítése szempontjából a különféle tevékenységi körök, stratégiai üzleti egységek összehasonlító elemzése, továbbá a beszállítói pályázatíró képesség erősítése játszik fontos szerepet. Az üzleti egységek versenyképességének elemzéséhez a portfólióelemzés BCG-mátrixának továbbfejlesztett változataként kidolgozott saját Oligofol-modellt alkalmazom. A pályázati esélyek növeléséhez az Europrofessional tanácsadó társcéggel közösen kidolgozott tenderkészség-fejlesztő tréninganyagunkat használom.

A cégtanácsadást vezetői teammunka irányításával folytatom céganyagok előzetes feldolgozásával, majd a vállalati teammunka elemzési eredményeinek feldolgozásával. A tanácsadás döntéselőkészítő tanulmány összeállításával zárul.

Stratégiai teammunka irányítása

Termelő, szolgáltató és tanácsadócégek megbízásából vállalom stratégiai tervezés irányítását vállalati vezetői teammunkában, folyamatosan továbbfejlesztett saját Agistra stratégiamodellem alapján. Az Agistra-modell a stratégiai elemzések, prognózisok, célkitűző folyamat, célhierarchia, stratégiai döntések és megvalósítási akcióprogram logikai lánca mentén vezeti végig a vállalati teamet a megalapozó információk összegyűjtésével, az elemzések közös értékelésével, és a megvalósítási akciók többszempontú rangsorolásával. A hierarchikus célrendszer felállítását, és a stratégiai döntések megalapozását feltételvizsgálat, és többszöri visszacsatolás segíti. A stratégiai tanácsadómunkáról összefoglaló vitaanyag készül, majd a tanácsadómunka vállalati visszajelzésekre is építő stratégiai koncepció összeállításával zárul.

Üzleti tervezés

A vállalkozások üzleti terve, amely általában három éves időszakot fog át, célszerűen a korábban összeállított reális, megvalósítható stratégiai tervre vagy koncepcióra épül. A stratégia határozza meg a fontosabb fejlesztéseket, azok markegting és pénzügyi hátterét, valamint a cég versenyképes működéséhez szükséges döntési, irányítási, szervezeti változásokat. Az üzleti tervnek az a fő célja, hogy a kijelölt időhorizontra évente meghatározza a normál működéstől várható eredményesség, és nagyvonalú stratégiai koncepcióban foglalt változtatások számszerű feltételeit és következményeit.

Az üzleti tervezés - céganyagok feldolgozása és elemzése után - a stratégiához hasonlóan teammunkában folyik. Az elemzésekről döntéselőkészítő vitaanyag készül, KKV-k esetében célszerűen az üzleti tervezés Excel-re készült saját Datatop-modelljének alkalmazásával. A tanácsadómunka eredményét zárótanulmány foglalja össze.

Vezetési tanácsadás

Cégem vezetési tanácsadást vállal kis- és középvállalkozások beszállítói pozíciójának elérésére és fenntartására, az ehhez szükséges innovációk megalapozására, munkahelyi konfliktusok megoldására, a munkahelyi légkört javító vezetési stílus, és hatásos motivációs elemek kialakítására, a vezetői döntési rendszer fejlesztésére.

Bevált tanácsadási célterületem ezen kívül a stratégiai szemlélet erősítése a cégvezetésben, a munkahelyi teljesítményértékelés, és annak alkalmazása a motivációs rendszerben, az elfoglalt vezetők időgazdálkodása, továbbá az ügyfélszolgálati tevékenység hatékonyságának növelése.

Távtanácsadás

Az AGISTRA Stúdió  egyik legkorszerűbb profilja a távtanácsadás. Ennek keretében saját cégstratégiai, üzleti tervezési és termékstratégia-modellemet adaptálom a megbízó cégre, majd írásos céganyagok feldolgozása és személyes konzultációk alapján, párbeszédes üzemmódban, hálózaton keresztül továbbítjuk egymásnak az információkat, kérdéseket és válaszokat, végül a többszöri visszacsatolással készült vitaanyagokat és javaslatokat.
Az interaktív távkapcsolat során kirajzolódik a megbízó cég stratégiai célhierarchiája, működési és fejlődési feltételrendszere, képességeinek, szükségleteinek palettája, és a stratégia, illetve üzleti terv megvalósításának akcióprogramja.
Távtanácsadó munkámban nagy súlyt helyezek a Megbízó cég önértékelésére, és az innovatív döntések megvalósíthatóságára. Sikeres cégtanulási folyamat elérésére törekszem, hogy a Megbízó a későbbiekben önállóan, tanácsadói segítség nélkül is elkészíthesse szakszerű céganyagait, a tulajdonosnak szóló tartalmas előterjesztéseit a következő időszakra.