saját könyvek

Undefined

Saját könyvek

Itt bemutatott saját tankönyveimről, szakkönyveimről szóló lektori ajánlásokat, könyvismertetőket készülök feltenni erre a lapra.
Látogatóm szíves türelmét köszönöm.

Üzleti stratégia - üzleti tervezés

Üzleti stratégia, üzleti tervezés című tankönyvem első kiadása 1996-ban jelent meg
a Nemzeti Tankönyvkiadó gondozásában.

A tankönyv az egyetemi és főiskolai oktatásban, gazdálkodási, vezetés-szervezési, vállalati tervezési és stratégiai menedzsment témakörök kurzusain azóta is kiterjedten használt forrásmunka. Harmadik kiadása 2009-ben jelent meg.
Tervezésmódszertani ajánlásai közül az Agistra stratégiamodell, és az Oligofol versenyképesség-
elemzési eljárás mint sajátmodell, a felsőoktatáson kívül az üzleti tanácsadásban, különösen a stratégiai teammunkában széles körben használatos, számos gyakorlati tapasztalattal.

Lektori ajánlás

Tartalmas és érdekes felsőoktatási tankönyvet tart kezében az olvasó, s egyben sajátos vállalati tervezési útmutatót is – több szakmai újdonsággal. A tankönyv a tervezésnek azokat a tartalmi elemeit hangsúlyozza, amelyeket kevésbé érint a nyugati és hazai szakirodalom. A szerző gyakorlatiasan és szemléletesen mutatja be a tervezés menetét és „fázistermékeit” mind a stratégia, mind az üzleti tervezés területén. Hangsúlyozza lépték és tartalom összefüggését, a kétféle tervtípus rokon és eltérő vonásait.

Újdonságként kerül az olvasó elé az AGISTRA folyamatmodell, az eddig sehol nem publikált OLIGOFED ígéretesség-hasznosság térkép, az akció­potenciál és akciókapacitás fogalomhasználata és a stratégiai akciók sajátos csoportosítása. A mű zárófejezete a gerkeni jövőszemlélettel átitatott jövő­orientált marketing gondolatköréből ad ízelítőt, és olyan új irányzatokat vetít előre, melyekre időben fel kell készülnie a stratégiai gondolkodású cégvezetésnek.

Az illusztrációk szépek, beszédesek, és jól érzékeltetik a tananyag lényegi összefüggéseit. Az EXCEL táblázatkezelővel készült DATATOP modell közvetlenül is segíti a tervezési ismeretek elsajátítását. A mű kiterjedt irodalmi háttere sok olyan érdekességet kínál, melyek a hallgatók látókörét tágíthatják, és a gondolkodva tanulást segíthetik.

                                                                                       Dr. Barakonyi Károly, a közgazdaságtudomány doktora

 

Subscribe to RSS - saját könyvek